Identiteitskaart voor kinderen onder 12 jaar (Kids-ID)

Op deze pagina vindt u alle informatie over de identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID) in het buitenland.

 1. Laatst bijgewerkt op
 1. Algemeen
 2. Aanvraagprocedure
 3. Termijnen
 4. "Hallo Ouders”


BELANGRIJK: de aanvraag van de Kids-ID kan uitsluitend gebeuren aan het loket van het consulaat, behalve voor kinderen jonger dan 6 jaar.


1. Algemeen 


Belgische kinderen onder de 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een Kids-ID verkrijgen bij het Belgische consulaat(-generaal) waar ze zijn ingeschreven.

Een Kids-ID is 3 jaar geldig. Zelfs in geval van verhuis naar een ander consulaat of naar België blijft de kaart geldig. 


2. Aanvraagprocedure in het consulaat waar het kind ingeschreven is


2.1. Aanvraagprocedure


De ereconsulaten zijn niet bevoegd voor deze materie.


A. Uw kind is JONGER dan 6 jaar 


Kinderen jonger dan 6 jaar moeten zich niet naar het consulaat verplaatsen: de aanvraag kan per post plaatsvinden.

Gelieve volgende documenten per post naar het consulaat te sturen:

 • Het aanvraagformulier (Word (DOCX, 121.18 KB) of pdf) (PDF, 204.23 KB) ingevuld en ondertekend door een van de ouders.
 • Een recente (minder dan 6 maanden) pasfoto die voldoet aan de ICAO-normen
 • Het bewijs van betaling.
 • In geval van diefstal of verlies van de Kids-ID: een proces-verbaal van de politie.

Aanvraag van Kids-ID voor Kinderen jonger dan 6 jaar in Barcelona, moet per post gebeuren.


B. Uw kind is 6 jaar of OUDER 


Kinderen vanaf 6 jaar moeten persoonlijk en op afspraak naar het consulaat komen voor de aanvraag van een Kids-ID.

Voor te leggen documenten: 

 • Het aanvraagformulier (Word (DOCX, 113.93 KB) of Pdf (PDF, 131.45 KB)) ondertekend door een van de ouders.
 • De huidige Kids-ID.
 • In geval van diefstal of verlies van de Kids-ID: een proces-verbaal van de politie. 

U dient geen foto mee te brengen, deze wordt op het consulaat genomen. 

Om een afspraak te maken om een Kids-ID aan te vragen:


2.2. Kostprijs en betalingswijze 


De Kids-ID kost 10€

Madrid, Alicante Barcelona: Indien u de Kids-ID per aangetekende post wenst te ontvangen: 10€ + 11€ = 21,00€  

Enkel Tenerife : verzending mogelijk per koerierdienst, zie 2.3 onderaan.


Betaalwijze: 

Bankgegevens voor betaling per overschrijving.
 

2.3. Afhaling 


3. Leveringstermijn 


De productie van een Kids-ID neemt gemiddeld 3 à 4 weken in beslag. 


4. Dienst "Hallo Ouders" 


Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24u/24 en 7d/7 bereikbaar is. Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders. 

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be

Meer info over elektronische identiteitskaart, installatie, … op www.eid.belgium.be

Brochure "Welkom in Spanje"

"Welkom in Spanje" is een brochure gericht aan landgenoten die naar Spanje komen.


Meer consulaire informatie

Algemene teksten over consulaire diensten voor Belgen in het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken