Visum en beroepskaart

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.

  1. Laatst bijgewerkt op

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen
Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

1. Visum


Informatie over GDPR


Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag


Voor meer informatie betreffende de mogelijkheid om een visum aan te vragen en de na te volgen werkwijze, gelieve ons het formulier hieronder ingevuld terug te sturen.

Vergeet niet uw e-mailadres te vermelden zodat we u kunnen antwoorden.

Enkel volledig ingevulde formulieren zullen worden behandeld.

OPGELET! Er wordt geen informatie verschaft per telefoon of aan het loket, enkel en alleen per e-mail (madrid@diplobel.fed.be).

Visum aanvragen in Andorra: Burgers van derdelanden (niet-EU en -Schengen) die in Andorra verblijven kunnen een visum voor België aanvragen in het Consulaat-Generaal van Spanje in Andorra. Ze moeten zich daar dus niet meer voor verplaatsen naar een buurland.

 

2. Beroepskaart


Voor meer informatie betreffende de mogelijkheid om een beroepskaart voor zelfstandige aan te vragen en de na te volgen werkwijze, gelieve ons het formulier hieronder ingevuld terug te sturen.

Enkel volledig ingevulde formulieren zullen behandeld worden.

Vergeet niet uw e-mailadres te vermelden zodat we u kunnen antwoorden.

OPGELET! Er wordt geen informatie verschaft per telefoon of aan het loket, enkel en alleen per e-mail (madrid@diplobel.fed.be).

Brochure "Welkom in Spanje"

"Welkom in Spanje" is een brochure gericht aan landgenoten die naar Spanje komen.


Meer consulaire informatie

Algemene teksten over consulaire diensten voor Belgen in het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken