Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Voertuig (inschrijven) en rijbewijs – Tenerife

Voertuig (inschrijven) en rijbewijs – Tenerife

Opmerking vooraf : Het Consulaat van België is niet bevoegd voor de afgifte/verlenging/vervanging e.d. van rijbewijzen.

 

Vrijstelling van invoerbelasting

Als u zich in Spanje vestigt en u bezit een wagen, dan bent U verplicht om de Belgische nummerplaat in te ruilen voor een Spaanse. U beschikt daarvoor over een termijn van 60 dagen.

Na de 60 dagen beschouwt men het voertuig niet meer als deel van uw verhuis en dient u invoerrechten betalen.

De aanvraag tot inschrijving gebeurt bij de Jefatura Provincial de Tráfico (Provincie S/C de Tenerife, Provincie Las Palmas)
 

 

Voor te leggen documenten (originelen en fotokopies)

  • aanvraagformulier (beschikbaar op de website van de Dirección General de Tráfico of bij de Jefatura de Tráfico);
  • bewijs van betaling van de taks;
  • geldig paspoort of identiteitskaart ;
  • uw NIE ;
  • certificado de empadronamiento (bewijs van residentie);
  • gelijkvormigheidsattest (Certificado de características) of bewijs van technische inspectie (Tarjeta de Inspección Técnica) met de blauwe en roze kopie. De adressen van de verschillende technische inspecties (ITV) vindt u op de webpagina www.dgt.es/es/seguridad-vial/centros-colaboradores/itvs/;
  • de aankoopfactuur (het BTW-nummer van de verkoper moet hierop vermeld staan) of het contract van verkoop tussen particulieren, vergezeld van een vertaling naar het Spaans;
  • bewijs van betaling of vrijstelling van de voertuigbelastingen.

    Verplicht op afspraak.

 

Opmerkingen

Voor de vrijstelling van de betaling van invoerrechten, is het mogelijk dat u een “certificado de baja consular” moet voorleggen om te bewijzen dat u in België of in het buitenland heeft gewoond. Het Consulaat kan dit attest afgeven (20€).

Het gelijkvormigheidsattest (Certificado de características) of bewijs van technische inspectie (Tarjeta de Inspección Técnica) kunt u pas krijgen na eigenlijke inspectie van het voertuig. Indien u reeds met het voertuig wil rijden, terwijl de Tarjeta de Inspección Técnica in aanvraag is, moet u een tijdelijke toelating (permiso temporal de circulación) aanvragen bij de Jefatura Provincial de Tráfico. U krijgt dan een groene plaat. Deze tijdelijke plaat is 60 dagen geldig, in afwachting van de definitieve inschrijving.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u de website dgt.es raadplegen of telefoneren naar het nummer 900 123 505.

 

Rijbewijs

Als uw rijbewijs verloopt, moet u het vernieuwen in het land waar u resident bent.

Indien het een oud model (papieren rijbewijs) betreft, bent u verplicht uw rijbewijs om te wisselen na twee jaar.  Als het gaat over het nieuwe model (creditcardformaat), dient u het slechts te vernieuwen wanneer het vervalt, tenzij u een verkeersovertreding begaat of bij verlies, diefstal of beschadiging. Het is mogelijk dat uw nieuwe rijbewijs een andere geldigheidsduur dan uw vorige rijbewijs heeft en/of dat er in uw nieuwe woonland beperkingen of voorwaarden gelden.

 

Laatste actualisatie informatie: 30/08/'21