Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Verblijf in Spanje Wonen of studeren in Spanje

Wonen of studeren in Spanje

 

Wat u moet weten als u naar Spanje komt...

Versie 2019

 

Voor algemene informatie over verhuizen naar het buitenland, kijk op volgende pagina van de Belgische overheid: 

www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen/naar_het_buitenland

 

Voor algemene informatie over studeren in het buitenland, kijk op volgende pagina van de Belgische overheid: 

www.belgium.be/nl/Leren/internationaal/studeren_in_het_buitenland/

 

Wonen, werken, studeren in het buitenland? Alles over het behoud van uw Belgische sociale zekerheid via www.socialsecurity.be

Wie in het buitenland gaat wonen, werken of studeren, kan sinds 22 april 2010 via de portaalsite van de sociale zekerheid nagaan welke rechten op vlak van de Belgische sociale zekerheid hij kan behouden. Voortaan kunnen burgers op een interactieve manier informatie opvragen over hun sociale zekerheid in het buitenland.

De FOD Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en e-government partner Smals ontwikkelden een interactieve toepassing voor de rubriek "U gaat weg uit België" van de portaalsite. De burger hoeft er enkel zijn nationaliteit, bestemming en statuut aan te klikken en het onderwerp waarover hij meer informatie wil. Hij krijgt dan meteen een overzicht van de rechten die hij in het buitenland nog heeft op vlak van de Belgische sociale zekerheid. Hij kan informatie opvragen over de kinderbijslag, pensioenen, de terugbetaling van medische kosten, werkloosheidsuitkeringen, vergoedingen in geval van arbeidsongeschiktheid, de betaling van sociale bijdragen, …

De toepassing richt zich tot werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, grensarbeiders, gedetacheerden, gepensioneerden, studenten, … Ze is niet bestemd voor wie naar het buitenland vertrekt op vakantie of in België komt wonen, werken of studeren.

Dit unieke concept voor het opvragen van dergelijke informatie kwam tot stand in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en de Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS), die de informatie voor de toepassing aanleverden.

 

Laatste actualisatie informatie: 20/05/'19