Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Verblijf in Spanje Wonen of studeren in Spanje

Wonen of studeren in Spanje

 

Wat u moet weten als u naar Spanje komt...

 

Brochure "Welkom in Spanje"

De aan constante updates onderworpen "Welkom in Spanje" is een brochure specifiek gericht aan landgenoten die naar Spanje komen in het kader van een reis, verhuis, studies etc. Kijk op deze pagina voor de laatste versie van de brochure.

 

Verhuizen naar Spanje

www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen/naar_het_buitenland

 

Studeren in Spanje

www.belgium.be/nl/Leren/internationaal/studeren_in_het_buitenland/

Project Europese Universiteiten

De Europese Commissie heeft in 2019 de Europese universiteiten bekendgemaakt voor een nieuw onderwijsproject. Elf Spaanse en vier Belgische universiteiten zijn toen geselecteerd om opgenomen te worden in een van de zeventien verbonden tussen Europese campussen. Studenten van die universiteiten kunnen hun opleiding over verschillende landen spreiden zonder de administratieve problemen die daar normaliter mee te paar gaan, en onderzoekers en administratief personeel kunnen er uitgewisseld worden.

De Belgische universiteiten en de verbonden waartoe ze behoren zijn:

 

Behoud van uw sociale zekerheid

www.socialsecurity.be

De FOD Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en e-governmentpartner Smals ontwikkelden een interactieve toepassing voor de rubriek "U gaat weg uit België" van de portaalsite. De burger hoeft er enkel zijn nationaliteit, bestemming en statuut aan te klikken en het onderwerp waarover hij meer informatie wil. Hij krijgt dan meteen een overzicht van de rechten die hij in het buitenland nog heeft op vlak van de Belgische sociale zekerheid. Hij kan informatie opvragen over de kinderbijslag, pensioenen, de terugbetaling van medische kosten, werkloosheidsuitkeringen, vergoedingen in geval van arbeidsongeschiktheid, de betaling van sociale bijdragen, …

De toepassing richt zich tot werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, grensarbeiders, gedetacheerden, gepensioneerden, studenten, … Ze is niet bestemd voor wie naar het buitenland vertrekt op vakantie of in België komt wonen, werken of studeren.

 

Laatste actualisatie informatie: 27/05/'22