Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Verblijf in België Studeren in België

Studeren in België

Behandelingstermijn van een visumaanvraag ingediend door een kandidaat-student

De kandidaat-student wordt aangeraden zijn visumaanvraag zo vroeg mogelijk en idealiter vóór vrijdag 30 juli 2021 in te dienen.

Overeenkomstig artikel 34 van de richtlijn 2016/801 moet de beslissing uiterlijk 90 dagen na de datum waarop de volledige aanvraag is ingediend, worden genomen. Hoewel deze termijn nog niet in de wet van 15 december 1980 is vastgelegd, stelt de Dienst Vreemdelingenzaken alles in het werk om binnen de in de richtlijn gestelde termijn tot een beslissing te komen [datum van indiening van de aanvraag + 90 dagen].  

Rekening houdend met het feit dat de einddatum voor inschrijving in alle instellingen voor hoger onderwijs is vastgelegd op 31 oktober, zou een volledige visumaanvraag dus idealiter op 30 juli 2021 moeten worden ingediend.

Gelet op de grote hoeveelheid visumaanvragen die tijdens een korte periode moet worden behandeld, kan de Dienst Vreemdelingenzaken niet garanderen dat een beslissing zal worden genomen op een datum waardoor de kandidaat-student, die zijn visumaanvraag na 30 juli 2021 heeft ingediend, in de gelegenheid wordt gesteld naar België af te reizen en zich in te schrijven in een instelling voor hoger onderwijs vóór het weekend van 30 & 31 oktober 2021.

 
Context

In België beslissen de Gemeenschappen autonoom over persoonsgebonden aangelegenheden zoals onderwijs. Zo is de Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor onderwijs in het Nederlandstalige gedeelte van het land, de Franse Gemeenschap in Franstalig België en de Duitstalige Gemeenschap voor onderwijs in het Duits.

 
Binnenkomst in België

Als u afkomstig bent uit een land dat niet tot de Europese Unie behoort, hebt u misschien een visum nodig. Voor deze en andere vragen neemt u best contact op met de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat in uw land of in een naburig land. U kan u ook informeren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Eens dat u in België bent aangekomen, kunnen de gegevens van de ambassade of het consulaat van uw land eveneens nuttig zijn.

 
Studiebeurzen

In de rubriek Ontwikkelingssamenwerking vindt u een lijst van de instellingen die studie- en stagebeurzen aanbieden.

 
Logement

Veel scholen en universiteiten stellen kamers ter beschikking van hun studenten of hebben lijsten met kamers die in de omgeving te huur zijn. U gaat dus best bij uw onderwijsinstelling langs voor dergelijke inlichtingen.

 
Onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

Uw beste gids is de website Study in Flanders.

U vindt ook informatie op de website Higher Education in Flanders. Deze website geeft een opsomming van en uitleg over de verschillende graden en diploma's die men in de Vlaamse onderwijsinstellingen kan behalen. Ze geeft ook informatie over de waaier aan studiemogelijkheden in Vlaanderen. Ten slotte geeft de brochure een volledig overzicht van de instellingen voor hoger onderwijs.

Op de website van NARIC-Vlaanderen komt u te weten of uw buitenlands diploma binnen de Vlaamse Gemeenschap dezelfde erkenning krijgt als in uw eigen land.

 
Onderwijs in de Franse Gemeenschap

Uw beste gids is de website Study in Belgium.

Op de pagina Etudier en Belgique vindt u een overzicht van de te volgen procedures om te kunnen studeren in Franstalig België.

De Service Equivalences houdt zich bezig met de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's die voor het lager en middelbaar onderwijs in het buitenland werden behaald.

 
Onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap

Op deze website vindt u een overzicht van de studiemogelijkheden in Duitstalig België.

 
Andere interessante links

  • Op deze pagina stelt de EU haar programma Erasmus+ voor;
  • Zie het blauw kader op deze pagina voor informatie over het project van de Europese universiteiten;
  • En hier geven we tenslotte uitleg over het valideren van uw Spaans diploma voor gebruik in België.

 

Laatste actualisatie informatie: 14/04/'21