Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Vacature ereconsul Andorra

Vacature ereconsul Andorra

Consulaat van België in het Vorstendom Andorra : Vacature voor ereconsul

De Belgische overheid is op een zoek naar een man/vrouw om de functie van ereconsul van België te Andorra op te nemen.

De functie houdt onder meer volgende taken in:

 • België vertegenwoordigen bij de lokale autoriteiten
 • Consulaire dienstverlening bieden aan Belgische onderdanen in Andorra
 • Het bevorderen van economische en commerciële relaties tussen beide landen

De kandidaten dienen:

 • goede relaties te onderhouden met de lokale overheden van Andorra;
 • een belangrijke rol te spelen in het maatschappelijk leven van ambtsgebied van het ereconsulaat en een passend netwerk van contacten te bezitten;
 • beschikbaar te zijn om deze onbezoldigde functie ook buiten de werkuren te vervullen;
 • over voldoende eigen middelen te beschikken om de werking van het ereconsulaat te verzekeren, met name de capaciteit om een ereconsulaat in te richten, en zich hierbij eventueel te laten bijstaan door een secretariaat;
 • één of meerdere landstalen van België te kennen;
 • van onberispelijk gedrag te zijn en een eervolle reputatie te genieten;
 • geen persoonlijke en/of zakelijke belangen te hebben die kunnen leiden tot een belangenconflict bij de uitoefening van het ambt van ereconsul;
 • in Andorra te wonen;
 • er is geen nationaliteitsvereiste.

U kan uw kandidatuur via mail sturen naar barcelona@diplobel.fed.be vóór 24/10/2018.  Dank om uw CV en een motivatiebrief toe te voegen.

De selectie zal verlopen volgens de bepalingen van het Koninklijk Besluit houdende het statuut van de ereconsul van 21 september 2016.  De benoeming van de weerhouden kandidaat is voor een initiële periode van vijf jaar, verlenging is mogelijk onder bepaalde voorwaarden.