Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Reisvoorwaarden voor minderjarige kinderen (alleen of vergezeld)

Reisvoorwaarden voor minderjarige kinderen (alleen of vergezeld)

1/ Het kind is Belg

- Er bestaan geen Belgische of internationale formulieren of procedures die de regels inzake ouderlijke toestemming voor reizen van minderjarigen Belgische kinderen vastleggen. 

Belgische kinderen kunnen dus internationaal reizen zonder schriftelijke ouderlijke toestemming. Uiteraard staat het de ouders vrij schriftelijk toestemming te geven wanneer hun kind alleen of in het gezelschap van slechts één ouder of van andere personen dan de ouders reist. Dit kan nuttig zijn in landen waar de overheden wél een ouderlijke toestemming vereisen.

Hier kunt u een attest in het Spaans downloaden waarin het consulaat verduidelijkt dat Belgische kinderen zonder ouderlijke toestemming mogen reizen. 

Indien de ouders toch wensen een schriftelijke toestemming te geven kunnen ze dergelijke toestemming zelf opstellen of dit model gebruiken.

Indien ze dit wensen kunnen de ouders hun handtekening(en) door het consulaat voor echt te laten verklaren (legaliseren). Kostprijs: 20€ per handtekening.

Om onaangename verrassingen te voorkomen, informeert u zich best bij de luchtvaartmaatschappij en bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming over extra documenten die eventueel nodig zijn voor kinderen die alleen, met één ouder, of een andere persoon dan een ouder, reizen.

- Indien een rechterlijke uitspraak bepaalde restricties heeft opgelegd inzake reizen met het kind (bijv. in het kader van regeling ouderlijk gezag, echtscheiding,…), dan dienen deze uiteraard gerespecteerd te worden.

 

2/ Het kind is niet Belg en wenst naar België te reizen

België vereist geen ouderlijke toestemming voor minderjarige kinderen die België wensen te bezoeken. Indien het kind niet Belg is moeten de ouders nagaan met de autoriteiten van het land van de nationaliteit van het kind en het land van vertrek welke regels gelden.

 

Laatste actualisatie informatie: 07/06/'22