Tips voor toerisme in Madrid

Madrid

 1. Laatst bijgewerkt op

Slachtoffer van een misdrijf?

In het toeristenkantoor (Plaza Mayor in Madrid) bevindt zich de dienst SATE. Deze dienst verleent persoonlijke bijstand aan buitenlandse toeristen die het slachtoffer van een misdrijf zijn geworden. Deze dienst kan u in verschillende talen bijstand verlenen via het volgende telefoonnummer: (+34) 915 488 537 of 915 488 008. U kan ook de volgende pagina van die dienst in het Frans of in het Engels raadplegen:

Indien u bestolen wordt in de metro, gelieve onmiddellijk iemand van het personeel te verwittigen. De metro van Madrid telt 8.000 bewakingscamera’s.

 

Lage-emissiezone

In de Stad Madrid geldt een lage-emissiezone, genaamd Madrid 360. Voertuigen die behoren tot categorie A (benzinewagens van vóór de Euro 3-norm of dieselwagens van vóór de Euro 4-norm) die niet ingeschreven staan in de Stad Madrid mogen niet meer het stadsgebied binnen de ringweg M-30 binnen (de M-30 inbegrepen). Vanaf 1 januari 2024 zullen ze verbannen worden van alle openbare wegen van de Stad Madrid. Uitzonderingen:

 • Vervoer van bezitters van een parkeerkaart voor personen met beperkte mobiliteit in hiervoor speciaal uitgeruste wagens (inschrijving in het registratiesysteem vereist);
 • Wagens die ingeschreven zijn als “historisch”;
 • Nooddiensten en leger;
 • T.e.m. 31 december 2024: Bussen, vrachtwagens, bestelwagens en motorfietsen.

Bovendien bestaan reeds strengere regels voor het district Centro:

 • Personen die woonachtig zijn in dit district mogen er met hun wagen rondrijden, van welk categorie die ook mag zijn;
 • Personen die niet woonachtig zijn in dit district maar wel in de Stad Madrid, mogen er enkel rondrijden met wagens met milieustickers 0 of ECO; Strengere restricties gelden voor wagens met stickers B of C, of zonder sticker (categorie A);
 • Personen die niet woonachtig zijn in de Stad Madrid mogen niet rondrijden met hun wagen in dit district. Uitzonderingen: professionele verplaatsingen van zelfstandigen en bedrijfseigenaars naar hun kantoor of lokaal in dit district, vervoer van bezitters van een parkeerkaart voor personen met beperkte mobiliteit, afzetten of ophalen van leerlingen in een school in dit district, professionele verplaatsingen van personen die nachtshifts doen, nooddiensten en leger, en binnen bepaalde gevallen, voertuigen die gebruikt worden voor essentiële diensten. Voor al deze uitzonderingscategorieën is een inschrijving in het registratiesysteem vereist (zie gedetailleerde informatie op Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) Distrito Centro. Criterios de acceso - Ayuntamiento de Madrid). Regels kunnen afwijken voor motorfietsen.

Ook voor de buurt rond Plaza Elíptica zijn strengere regels van kracht:

Alle voertuigen met een milieusticker mogen er vrij rondrijden. Voertuigen van categorie A zijn dus uitgesloten, behalve in de volgende gevallen:

 • T.e.m. 31 december 2024: Personen die woonachtig zijn in de wijken Abrantes, Opañel of Comillas (district Carabanchel), of in de wijken Moscardó of Zofía (district Usera), en reeds hun voertuig in eigendom of vruchtgebruik hadden op 1 april 2021, of het na die datum geërfd hebben;
 • T.e.m. 31 december 2024: Professionele verplaatsingen van zelfstandigen en bedrijfseigenaars naar hun kantoor of lokaal in deze buurt;
 • Vervoer van bezitters van een parkeerkaart voor personen met beperkte mobiliteit;
 • Afzetten of ophalen van leerlingen in een school in deze buurt;
 • Nooddiensten en leger;
 • Binnen bepaalde gevallen, voertuigen die gebruikt worden voor essentiële diensten.

Voor al deze uitzonderingscategorieën is een inschrijving in het registratiesysteem vereist (zie gedetailleerde informatie op Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) Plaza Elíptica. Excepciones y autorizaciones - Ayuntamiento de Madrid). Regels kunnen afwijken voor motorfietsen.

Wagens met buitenlandse nummerplaat mogen Madrid 360 en de buurt rond Plaza Elíptica wel binnen als ze beschikken over een Europese milieusticker die equivalent is aan de Spaanse (u kan dit nagaan op de website Equivalencia de distintivos ambientales en la UE (dgt.gob.es)), of, bij gebrek aan sticker, als ze behoren tot de Euro 3/4/5/6-norm (benzinewagens) of de Euro 4/5/6-norm (dieselwagens).

Is uw wagen echter in Spanje ingeschreven en denkt u recht te hebben op een milieusticker? U kan die aanvragen op verschillende manieren, zoals beschreven op de officiële website van de Stad Madrid: Solicitud de distintivos medioambientales para vehículos - Ayuntamiento de Madrid

Alle informatie is terug te vinden op Madrid 360 * Madrid 360