Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Naamgeving (verandering) - Tenerife

Naamgeving (verandering) - Tenerife

U kunt uw familienaam en/of uw voornamen veranderen via een administratieve procedure.

Personen die de Belgische en een andere EU-nationaliteit bezitten kunnen via deze procedure de familienaam verkrijgen die zij dragen volgens het recht van de lidstaat van de Europese Unie waarvan zij eveneens de nationaliteit bezitten.

Hiervoor kan u zich wenden tot de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.