Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Naamgeving (verandering) - Tenerife

Naamgeving (verandering) - Tenerife

U kunt uw familienaam en/of uw voornamen veranderen via een administratieve procedure.

Personen die de Belgische en een andere EU-nationaliteit bezitten kunnen via deze procedure de familienaam verkrijgen die zij dragen volgens het recht van de lidstaat van de Europese Unie waarvan zij eveneens de nationaliteit bezitten.

Hiervoor kan u zich wenden tot de Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, tel 02/542.67.04, fax 02/542.70.23, e-mail: info@just.fgov.be.