Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Mijn gegevens online: Mijn DOSSIER

Mijn gegevens online: Mijn DOSSIER

 

 

Mijn DOSSIER is een toepassing van FOD Binnenlandse zaken waarmee u uw persoonlijke dossier in het Rijksregister kan raadplegen.

De website laat u toe:

 • Uw gegevens in het Rijksregister te raadplegen;
 • Fouten te signaleren;
 • Uw contactgegevens mee te delen;
 • Te controleren welke instanties uw persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden;
 • Elektronische attesten te downloaden of af te drukken, waar men zich ook bevindt.

Hoe werkt het?

 • U dient in het bezit te zijn van een geactiveerde eID, uw pincode en een kaartlezer. U dient de kaartlezer te installeren met het kaartleesprogramma.
 • Eenmaal het programma is geïnstalleerd, krijgt u toegang tot Mijn DOSSIER door middel van uw eID en uw pincode op de website mijndossier.rrn.fgov.be. Om uw identiteit te controleren, wordt uw pincode gevraagd.
 • De elektronische attesten kunnen in de drie landstalen worden opgevraagd (Nederlands, Frans en Duits), worden onmiddellijk op het scherm getoond, kunnen worden afgedrukt, gedownload en bewaard als een pdf-document met een digitaal echtheidscertificaat van de FOD Binnenlandse Zaken en als bijlage van een mail worden doorgestuurd.

Welke attesten zijn beschikbaar?

 • Attest van gezinssamenstelling;
 • Attest van hoofdverblijfplaats;
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek;
 • Attest van Belgische nationaliteit;
 • Attest van leven;
 • Attest van wettelijke samenwoning;
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk;
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen;
 • Attest van Belgisch kiezer;
 • Uittreksel uit de registers.

Let op: de bruikbaarheid en de aanvaarding van de attesten is enkel in België gegarandeerd (concrete toepassing: bijv. als bewijs van adres voor de Belgische bank). 

 

Laatste actualisatie informatie: 20/05/'19