Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Levensbewijs - Madrid

Levensbewijs - Madrid

Elke gepensioneerde die in het buitenland woont dient geregeld een levensbewijs naar zijn pensioeninstelling op te sturen. Dit levensbewijs moet zowel door de titularis als door de bevoegde publieke overheid - die de identiteit van de titularis nakijkt - ingevuld en ondertekend worden.

Die publieke overheid is voor Belgische onderdanen in Spanje het Belgische consulaat. Voor Spanjaarden is dat echter de lokale afvaardiging van de Registro Civil, dus NIET het stadhuis (hoewel in kleine gemeenten het Registro Civil zich soms wel in het gemeentehuis bevindt).

Met de nieuwe elektronische identiteitskaarten (eID), is het nu ook mogelijk uw levensbewijs via www.mybelgium.be te drukken en op te sturen.

Meer info over het levensbewijs op de website van de FOD Financiën.

 

Laatste actualisatie informatie: 12/12/'19