Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Kids-ID voor Belgen onder de 12 jaar in het buitenland – Barcelona

Kids-ID voor Belgen onder de 12 jaar in het buitenland – Barcelona

 1. Algemeen
 2. Aanvraagprocedure
 3. Kostprijs en betaling
 4. Afhaling
 5. Termijnen
 6. "Hallo Ouders”

BELANGRIJKSinds 21 juni 2021 kan de aanvraag van de Kids-ID uitsluitend gebeuren aan het loket van het consulaat, behalve voor kinderen jonger dan 6 jaar.

1. Algemeen

Belgische kinderen onder de 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een Kids-ID verkrijgen bij de Belgische beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

De Kids-ID kan niet aangevraagd worden in een ereconsulaat.

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België) blijft de kaart geldig.

 

2. Aanvraagprocedure

A. Uw kind is JONGER dan 6 jaar

Gelieve volgende documenten per post naar het consulaat te sturen:

 • Het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend door beide ouders of documenten die aantonen dat slechts één ouder of voogd het ouderlijk gezag uitoefent;
 • Een recente (minder dan 6 maanden) pasfoto die voldoet aan de ICAO-normen;
 • Het bewijs van betaling.
 • In geval van diefstal of verlies van de kids-ID: een proces-verbaal van de politie

B. Uw kind is OUDER dan 6 jaar

Kinderen vanaf 6 jaar moeten persoonlijk en op afspraak naar het consulaat komen voor de aanvraag van een Kids-ID.
Voor te leggen documenten:

 • het aanvraagformulier ondertekend door beide ouders (dus ook de ouder die het kind niet vergezelt in het consulaat), of documenten die aantonen dat slechts één ouder of voogd het ouderlijk gezag uitoefent;
 • De huidige kids-ID
 • In geval van diefstal of verlies van de kids-ID: een proces-verbaal van de politie

3. Kostprijs en betalingswijze

10€

Indien u de Kids-ID per aangetekende post wenst te ontvangen 10€ + 11€ = 21,00€

Betaalwijze:

 • Kids-ID voor kinderen jonger dan 6 jaar: U moet het betalingsbewijs per post meesturen met het aanvraagformulier (In de mededeling gelieve aan te geven: « Kids-ID » + naam en voornaam aanvrager). Voor de betaling via bank klik hier.
 • Kids-ID voor kinderen ouder 6 jaar : U betaalt met bankkaart in het consulaat

 

4. Afhaling

4.1. Persoonlijk op afspraak

Zodra het consulaat de Kids-ID en de certificaten ontvangt, zal u per e-mail ingelicht worden. U kunt dan een  afspraak te maken om persoonlijk naar het consulaat te komen om de Kids-ID in ontvangst te nemen en indien gewenst de certificaten te activeren.               

4.2. Per aangetekende brief

Indien u de Kids-ID per post wenst te ontvangen, is de activatie van de certificaten niet mogelijk.

U kunt echter de certificaten altijd later activeren, bij een willekeurige Belgische gemeente of een ambassade of consulaat. Gelieve hen rechtstreeks te contacteren voor de praktische informatie.

Voor meer uitleg over de elektronische Kids-ID zie www.eid.belgium.be

 

5. Leveringstermijn

De productie van een Kids-ID neemt gemiddeld 3 à 4 weken in beslag.

 

6. Dienst "Hallo Ouders"

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24u/24 en 7d/7 bereikbaar is. Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be

Meer info over elektronische identiteitskaart, installatie, … op www.eid.belgium.be