Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Kids-ID voor Belgen in het buitenland - Madrid

Kids-ID voor Belgen in het buitenland - Madrid

 1. Algemeen
 2. Aanvraagprocedure
 3. Kostprijs
 4. Betalingswijzen
 5. Termijnen
 6. Nota - Dienst "Hallo Ouders"

BELANGRIJK: Zolang er speciale maatregelen van kracht zijn in verband met Covid-19, ontvangt het Consulaat-Generaal enkel bezoekers op afspraak. Deze kan worden aangevraagd op volgend adres: madrid@diplobel.fed.be. Danku voor uw begrip.

1. Algemeen

Sinds 2015 kunnen Belgische kinderen onder de twaalf jaar die in het buitenland wonen een Kids-ID verkrijgen bij de Belgische beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

 • Als ze wordt gemeld als verloren of gestolen;
 • Indien de foto niet meer op de houder gelijkt;
 • Indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

2. Aanvraagprocedure

U dient uw Kids-ID-aanvraag op te sturen naar de consulaire beroepspost waar het kind is ingeschreven.

Hiervoor stuurt u:

 1. Het aanvraagformulier ingevuld en getekend;
 2. Een pasfoto die voldoet aan de ICAO-normen;
 3. Het bewijs van betaling.

Nieuw! AANGIFTE VERLIES OF DIEFSTAL: dit formulier moet ook ingevuld worden als u niet meer in het bezit bent van de Kids-ID.

Pas zodra het formulier, met foto's en betaling aan het consulaat is bezorgd, wordt de aanvraag verder afgehandeld.

Om onnodige vertraging te vermijden, vergeet niet:

 • Naam en voornamen van de ouders in te vullen;
 • De gewenste eerste taal van de kaart aan te duiden.

3. Kostprijs

Een Kids-ID kost 10€ indien ze persoonlijk wordt afgehaald.

Indien u de kaart per post wenst te ontvangen dient u 9€ portokosten te voorzien.

 

4. Betalingswijzen

U kan voorafgaandelijk per bankoverschrijving betalen, of ter plaatse op het moment van de aanvraag:

 • Voorafgaandelijke betaling per bankoverschrijving. In dat geval dient de aanvrager overschrijvingsbewijs samen met de formulieren aan te bieden.

Rekening Ambassade: 0049 0151 54 2210962527

Bank: Santander

Code IBAN: ES09 0049 0151 5422 10962527

Code SWIFT: BSCHESMM

In de mededeling gelieve aan te geven: « Kids-ID » + naam en voornaam aanvrager.

 • Voorafgaandelijke betaling ter plaatse (op het moment van de aanvraag dus) met Bancontact en visakaart (Visa, Mastercard, Maestro, ...).

Voor veiligheidsredenen worden geen contante betalingen aanvaard.

 

5. Termijnen

De productie van een Kids-ID neemt gemiddeld zes weken in beslag.

 

6. Nota - Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24u/24 en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be

Meer info over elektronische identiteitskaart, installatie, … op www.eid.belgium.be

 

Laatste actualisatie informatie: 18/06/'20