Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Kids-ID voor Belgen in het buitenland - Madrid

Kids-ID voor Belgen in het buitenland - Madrid

 1. Algemeen
 2. Aanvraagprocedure
 3. Afhaling
 4. Kostprijs en betalingswijze
 5. Termijnen
 6. Nota - Dienst "Hallo Ouders"

BELANGRIJKSinds maandag 21 juni 2021 moet de aanvraag van de Kids-ID uitsluitend gebeuren aan het loket van het consulaat, behalve voor kinderen jonger dan 6 jaar.

1. Algemeen

Belgische kinderen onder de twaalf jaar die in het buitenland wonen kunnen een Kids-ID verkrijgen bij de Belgische beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Een Kids-ID is 3 jaar geldig. Zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België) blijft de kaart geldig.

Nieuw! AANGIFTE VERLIES OF DIEFSTAL: dit formulier moet ook ingevuld worden als u niet meer in het bezit bent van de Kids-ID.

 

2. Aanvraagprocedure

A. Uw kind is jonger dan 6 jaar:

U heeft een keuze: u stuurt de aanvraag per post op of u dient het persoonlijk in op afspraak aan het loket.

Hiervoor stuurt u:

 1. Het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend door beide ouders, of documenten die aantonen dat slechts één ouder of voogd het ouderlijk gezag uitoefent;
 2. Een recente (minder dan 6 maanden) pasfoto die voldoet aan de ICAO-normen;
 3. Het bewijs van betaling.

Pas zodra het formulier, met foto's en betaling, aan het consulaat is bezorgd, wordt de aanvraag verder afgehandeld.

Om onnodige vertraging te vermijden, vergeet niet:

 • Naam, voornamen en handtekening van beide ouders te vermelden
 • De gewenste eerste taal van de kaart aan te duiden.

 B. Uw kind is ouder dan 6 jaar:

Sinds maandag 21 juni 2021 moeten kinderen vanaf 6 jaar persoonlijk en enkel op afspraak naar het Consulaat Generaal komen voor de aanvraag van een Kids-ID.

 • Formulier ondertekend door beide ouders, of documenten die aantonen dat slechts één ouder of voogd het ouderlijk gezag uitoefent;
 • U dient geen foto mee te brengen, deze wordt op het consulaat genomen;
 • Gelieve uw oude Kids-ID mee te brengen.

3. Afhaling 

3.1. In persoon op afspraak

Zodra de Ambassade de Kids-ID en de certificaten ontvangt, zal u per e-mail ingelicht worden. U kunt dan een afspraak maken om persoonlijk naar de Ambassade komen om uw Kids-ID in ontvangst te nemen en te activeren.

3.2. Per aangetekend schrijven

Indien u de Kids-ID per post wenst te ontvangen, is de activatie niet mogelijk.

U kunt echter altijd later activeren in een Belgische gemeente of een ambassade of consulaat. Gelieve hen rechtstreeks te contacteren voor de praktische informatie.

Voor meer uitleg over de elektronische Kids-ID zie www.eid.belgium.be.

 

4. Kostprijs en betalingswijze

10€

Indien u de Kids-ID per aangetekende post wenst te ontvangen 10€ + 11€ = 21€

Betaalwijze:

1º : U moet voorafgaandelijk per bankoverschrijving betalen en het overschrijvingsbewijs samen met de formulieren op sturen.

Rekening Ambassade: 0049 0151 54 2210962527

Bank: Santander

Code IBAN: ES09 0049 0151 5422 1096 2527

Code SWIFT: BSCHESMM

In de mededeling gelieve aan te geven: « Kids-ID » + naam en voornaam aanvrager.

2° : Voorafgaandelijk ter plaatse met bankkaart

 

5. Termijnen

De productie van een Kids-ID neemt gemiddeld 4 weken in beslag.

 

6. Nota - Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24u/24 en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be

Meer info over elektronische identiteitskaart, installatie, … op www.eid.belgium.be

 

Laatste actualisatie informatie: 01/02/'22