Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Kids-ID voor Belgen onder de 12 jaar in het buitenland - Alicante

Kids-ID voor Belgen onder de 12 jaar in het buitenland - Alicante

 1. Algemeen
 2. Aanvraagprocedure
 3. Afhaling
 4. Kostprijs en betalingswijze
 5. Termijnen
 6. Nota - Dienst "Hallo Ouders"

BELANGRIJKVanaf maandag 21 juni 2021 kan de aanvraag van de Kids-ID uitsluitend gebeuren aan het loket van het consulaat, behalve voor kinderen jonger dan 6 jaar.

1. Algemeen

Belgische kinderen onder de 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een Kids-ID verkrijgen bij de Belgische beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België) blijft de kaart geldig.

2. Aanvraagprocedure

A. Uw kind is jonger dan 6 jaar:

U hebt een keuze:

 • Persoonlijk op het Consulaat (met aanwezigheid van het kind – zie punt B hieronder) en op afspraak .
 • per post, omslag met onderstaande inhoud te verzenden naar :

Consulado de Bélgica

Explanada de España 1-5°

03002 Alicante

 • Het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend door beide ouders of documenten die aantonen dat slechts één ouder of voogd het ouderlijk gezag uitoefent;
 • Een recente (minder dan 6 maanden) pasfoto die voldoet aan de ICAO-normen;
 • Het bewijs van betaling.(zie punt 4. kostprijs en betalingswijze)
 • In geval van diefstal of verlies van de kids ID: een PV (proces-verbaal), afgegeven door de Policia Nacional of de Guardia Civil,  samen met het formulier aangifte verlies of diefstal
 • 2 briefiefomslagen, gericht aan de ouder bij wie het kind gedomicilieerd is
 • Recent bewijs van woonst (niet ouder dan 3 maanden), afgegeven door de Spaanse gemeente ("certificado de empadronamiento")

 B. Uw kind is ouder dan 6 jaar:

Vanaf maandag 21 juni 2021 moeten kinderen vanaf 6 jaar persoonlijk en op afspraak naar het Consulaat  komen voor de aanvraag van een Kids-ID.
Voor te leggen:

 • het aanvraagformulier ondertekend door beide ouders (dus ook de ouder die het kind niet vergezelt op het Consulaat), of documenten die aantonen dat slechts één ouder of voogd het ouderlijk gezag uitoefent;
 • De huidige kids ID
 • Recent bewijs van  woonst (niet ouder dan 3 maanden), afgegeven door de Spaanse gemeente ("certificado de empadronamiento")

3. Afhaling 

3.1. Persoonlijk op afspraak

Zodra het Consulaat de Kids-ID en de certificaten ontvangt, zal u per e-mail ingelicht worden. U kunt dan een  afspraak te maken om persoonlijk naar het Consulaat te komen om de Kids-ID te activeren en in ontvangst te nemen.

3.2. Per aangetekend schrijven

Indien u de Kids-ID per post wenst te ontvangen, is de activatie van de kaart niet mogelijk. De activatie kunt U kunt echter altijd later doen bij een willekeurige Belgische gemeente of een Ambassade of Consulaat. Gelieve hen rechtstreeks te contacteren voor de praktische informatie.  

Voor meer uitleg over de elektronische Kids-ID zie www.eid.belgium.be.

4. Kostprijs en betalingswijze

10€

Indien u de Kids-ID per aangetekende post wenst te ontvangen 10€ + 11€ = 21€

Betaalwijze:

1º :  U moet voorafgaandelijk per bankoverschrijving betalen en het overschrijvingsbewijs op sturen of meebrengen.

BIC: BSCHESMM
IBAN code : ES09 0049 0151 5422 1096 2527
In de mededeling gelieve aan te geven: « Kids-ID » + naam en voornaam aanvrager.

2°  ter plaatse met bankkaart

5. Termijnen

De productie van een Kids-ID neemt gemiddeld 4 weken in beslag.

6. Nota - Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24u/24 en 7d/7 bereikbaar is.Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be

Meer info over elektronische identiteitskaart, installatie, … op www.eid.belgium.be