Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Informatie coronavirus "COVID-19"

Informatie coronavirus "COVID-19"

  1. Reizen van België naar Spanje
  2. Reizen van Spanje naar België
  3. Coronamaatregelen in Spanje
  4. Coronamaatregelen in België
  5. FAQ COVID-19

1. Reizen van België naar Spanje

Meer gedetailleerde informatie over reizen naar Spanje vindt u in het reisadvies voor Spanje van de FOD Buitenlandse Zaken, dat permanent wordt bijgewerkt.

U kan de kleurencode voor de verschillende zones van het Spaanse grondgebied raadplegen op de hoofdpagina van de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Het is momenteel toegestaan doch ten zeerste afgeraden naar rode zones te reizen.

Het is sinds 23 november verplicht voor alle reizigers afkomstig uit een hoogrisicogebied (ongeacht hun nationaliteit of leeftijd, dus ook kleine kinderen!) het fysieke bewijs (= attest) van een negatieve PCR-test voor te leggen bij aankomst in een Spaanse haven of luchthaven. België wordt momenteel beschouwd als een hoogrisicogebied. De covidtest mag maximum 72 uur op voorhand zijn uitgevoerd. Het voor te leggen attest moet in het Engels of in het Spaans opgesteld zijn en verplicht volgende gegevens bevatten: de volledige naam van de reiziger, het nummer van de identiteitskaart of het paspoort (moet identiek zijn aan het nummer dat gebruikt wordt om de QR-code aan te vragen!), de dag van de test, naam en contactgegevens van het centrum dat de analyse uitvoert, de gebruikte techniek en het negatieve resultaat.

Het formulier van de Spaanse autoriteiten kan ingevuld worden op de website www.spth.gob.es op elk moment vóór het aanvatten van de reis. Echter, het stuk van het formulier dat vragen bevat in verband met de gezondheid van de reiziger kan pas vervolledigd worden gedurende de laatste 48 uur vóór aankomst in Spanje. Na invulling en ondertekening van het gehele formulier ontvangt de reiziger een QR-code. Nadien wordt bij aankomst op de Spaanse luchthaven van bestemming de QR-code en de negatieve covidtest opgevraagd, de temperatuur gemeten en een visueel onderzoek uitgevoerd vooraleer toegang tot het grondgebied verleend wordt. Indien nodig, volgt er een grondiger medisch onderzoek, dat kan leiden tot een verplichte quarantaine of een verwijzing naar de lokale gezondheidszorg.       

In welke gevallen kan een Belg nog van België naar Spanje reizen?
- Indien de Belg zijn hoofdverblijfplaats in Spanje heeft mag hij naar huis terugkeren. Indien hij per auto door Frankrijk rijdt, dient hij het Attestation de déplacement dérogatoire in te vullen. Vragen hieromtrent stelt u best rechtstreeks aan de Franse autoriteiten.
- Indien de Belg zijn hoofdverblijfplaats in België heeft: niet-essentiële verplaatsingen naar en vanuit de autonome regio’s zijn verboden. Dit in- en uitreisverbod geldt niet voor de Canarische eilanden, Galicië, de Balearen en Extremadura. Toerisme naar Spanje, behalve naar deze vier zones, is dus momenteel uitgesloten. Bovendien is het ook uitgesloten doorheen Frankrijk te reizen voor toeristische doeleinden.

 

2. Reizen van Spanje naar België

Indien u de laatste 14 dagen in een van de rode risicogebieden bent geweest volgens de kleurencode van de Belgische overheid, is het mogelijk dat u bij aankomst in België in quarantaine moet gaan. Dat zal afhangen van het resultaat van de zelfbeoordelingsvragenlijst, in te vullen via het online formulier (zie hieronder). U zal in dat geval een test moeten afleggen na 7 dagen quarantaine. De quarantaine wordt beëindigd als het resultaat van de test negatief is.Voor meer informatie over de quarantaine, kijk op deze pagina (helemaal onderaan, onder Internationaal). U zal in alle andere gevallen geen test moeten doen, behalve als u symptomen vertoont. Om te weten te komen waar u de test kan doen, raadpleeg deze pagina. Als u uitsluitend in een oranje risicogebied geweest bent, wordt u een quarantaine en een test aangeraden maar ze is nooit verplicht.

Opgelet! Indien u naar België reist om professionele of andere dwingende redenen, mag de quarantaine onderbroken worden om het essentiële reisdoel te vervullen en enkel in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld. U wordt aangeraden de nodige documentatie die dit aantoont mee te nemen. 

Het in te vullen online formulier om naar België te reizen vindt u hier terug. Alle reizigers zijn verplicht dit formulier in te vullen, onafhankelijk van het feit of ze in een risicogebied geweest zijn of niet. Enkel de reizigers die niet per vliegtuig of per boot reizen én maar 48 uur in het buitenland verbleven hebben of in België zullen verblijven, zijn hiervan vrijgesteld.

In welke gevallen kan een Belg nog van Spanje naar België reizen?
- Indien de Belg zijn hoofdverblijfplaats in België heeft mag hij naar huis terugkeren. Indien hij per auto door Frankrijk rijdt, dient hij het Attestation de déplacement dérogatoire in te vullen. Verplaatsingen om toeristische redenen worden uitgesloten. Vragen hieromtrent stelt u best rechtstreeks aan de Franse autoriteiten.
- Indien de Belg zijn hoofdverblijfplaats in Spanje heeft: niet-essentiële verplaatsingen naar en vanuit de autonome regio’s zijn verboden. Dit in- en uitreisverbod geldt niet voor de Canarische eilanden, Galicië, de Balearen en Extremadura. Belgen die hun hoofdverblijfplaats in een van de gesloten autonome regio’s hebben, mogen die regio niet verlaten, behalve om essentiële redenen (werk, gezondheid, overmacht etc.). Bovendien is het ook uitgesloten doorheen Frankrijk te reizen voor toeristische doeleinden.

De luchthavens zijn niet gesloten, maar het luchtverkeer is wel nog steeds verminderd. Contacteer de luchtvaartmaatschappijen voor meer info!

 

3. Coronamaatregelen in Spanje

U kan volgende regionale nummers in Spanje bellen voor meer informatie over het coronavirus: www.mscbs.gob.es

Enkel in geval van nood, bel naar 112.

Meer informatie over de huidige coronamaatregelen in Spanje vindt u in het reisadvies voor Spanje van de FOD Buitenlandse Zaken, dat permanent wordt bijgewerkt. Voor specieke vragen omtrent de interpretatie van de geldende regels in uw zone, contacteer uw regionaal bestuur, gemeentebestuur of de lokale politie!

 

4. Coronamaatregelen in België

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl. Daarop kan u ook de geldende maatregelen in België raadplegen.

 

5. FAQ COVID-19

Ik reis van Spanje naar België. Moet ik in quarantaine en een test doen?
Dat hangt van de resultaten van de zelfbeoordelingsvragenlijst af (kijk hierboven onder punt 2. Reizen van Spanje naar België). Onze ambassade en consulaten hebben géén bevoegdheid over die vragenlijst en kunnen absoluut geen voorspellingen maken over de resultaten!

Ik reis van één land naar een ander met tussenstop in België of ik reis België door met de auto. Moet ik het formulier invullen en de quarantaine en test doen?
Als u meteen doorreist zonder langer dan 48 uur te verblijven op Belgisch grondgebied moet u geen quarantaine of test doen. Als u bovendien enkel over land reist, dient u ook niet het online formulier in te vullen. Als u echter een tussenstop zal maken in een Belgische luchthaven of haven (als u dus met het vliegtuig of de boot reist), dient u het online formulier op voorhand in te vullen.

In geval van quarantaineplicht in België, moet ik minstens zeven dagen lang in België blijven?
Neen, indien niet vastgesteld is dat u coronavirus heeft, verlaat u België wanneer u wilt zonder verdere voorwaarden. Indien u echter de confinering opgelegd werd, blijft u geconfineerd voor de duur van uw kort verblijf in België. Blijft u bijvoorbeeld slechts vijf dagen in België, doet u een quarantaine van vijf dagen. Daarna, om het Belgische grondgebied te verlaten, moet u een negatieve test, genomen in België, kunnen voorleggen. Kijk ook hierboven onder punt 2. Reizen van Spanje naar België.

Zijn de quarantaine en test ook verplicht als ik minder dan 48 uur in België blijf?
Dat hangt van de resultaten van de zelfbeoordelingsvragenlijst af (kijk hierboven onder punt 2. Reizen van Spanje naar België). Als u slechts een tussenstop maakt in België of het land doorkruist met de auto, raadpleeg dan de tweede vraag in deze FAQ.

Wat zijn de maatregelen die genomen worden op de luchthavens?
Lees het reisadvies op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Ik reis van één land naar een ander met tussenstop in een Spaanse haven of luchthaven. Moet ik een negatieve PCR-test kunnen voorleggen aan de Spaanse politie?
Neen, internationale reizigers in transit moeten niet aan deze verplichting voldoen zolang ze de internationale zone van de haven of luchthaven in kwestie niet verlaten.

Mag ik als Belg vrij Andorra binnen en buiten?
Ja, als u vanuit een land van de Schengenzone afreist naar Andorra. Op het Spaanse of Franse grondgebied dient u wel de geldende maatregelen in Spanje en Frankrijk te respecteren.

Mijn vlucht of hotelreservatie is geannuleerd. Wat moet ik doen?
U neemt best contact op met uw reisagentschap of transportmaatschappij om logement ter plaatse te vinden of terug te keren naar België. Informatie over annuleringen en reisverzekeringen vindt u ook terug op de website de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Hoeveel personen kunnen een auto delen in Spanje?
Er is geen limiet op het aantal personen die een wagen mogen delen. Wanneer er zich meerdere personen van verschillende huishoudens in eenzelfde voertuig bevinden, moeten ze een masker dragen.

En een taxi?
In taxi's gelden dezelfde principes, maar geen enkele klant mag zich op de eerste rij plaatsen en het dragen van een masker is steeds verplicht.

Wanneer is het dragen van een mondmasker verplicht in Spanje?
Zie het reisadvies voor Spanje van de FOD Buitenlandse Zaken, dat permanent wordt bijgewerkt.

Bestaat er een centraal infonummer?
Elke Autonome Regio heeft zijn eigen telefoonnummer voor informatie. 112 is enkel bedoeld voor noodgevallen en in geen enkel geval voor informatie.

 

Laatste actualisatie informatie: 03/12/'20