Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Informatie coronavirus "COVID-19"

Informatie coronavirus "COVID-19"

  1. Reizen van België naar Spanje
  2. Reizen van Spanje naar België
  3. Coronamaatregelen in Spanje
  4. Coronamaatregelen in België
  5. FAQ COVID-19

1. Reizen van België naar Spanje

Meer gedetailleerde informatie over reizen naar Spanje vindt u in het reisadvies voor Spanje van de FOD Buitenlandse Zaken.

In welke gevallen kan een Belg nog van België naar Spanje reizen?
- Indien de Belg zijn hoofdverblijfplaats in Spanje heeft mag hij naar huis terugkeren. Indien hij per auto door Frankrijk rijdt, dient hij het Attestation de déplacement dérogatoire in te vullen voor verplaatsingen tijdens de avondklok en een PCR-test (max. 72 uur vóór vertrek) te laten afnemen. Vragen hieromtrent stelt u best rechtstreeks aan de Franse autoriteiten.
- Indien de Belg zijn hoofdverblijfplaats in België heeft: niet-essentiële verplaatsingen naar en vanuit heel wat Autonome Regio’s zijn verboden. Dit regionaal in- en uitreisverbod geldt niet voor de Autonome Regio Madrid, Extremadura, de Canarische eilanden en de Balearen (opgelet: er bestaan restricties op lokaal niveau). Toerisme naar Spanje, behalve naar deze vier zones, is dus momenteel uitgesloten. Het is bovendien niet mogelijk België te verlaten of door Frankrijk te rijden voor toeristische doeleinden.

Opgelet! Niet-essentiële reizen van en naar België zijn verboden. Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten. Het is aangeraden deze documenten op papier mee te nemen. Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten.

Het formulier van de Spaanse autoriteiten moet enkel ingevuld worden als men naar Spanje reist per vliegtuig en kan ingevuld worden op de website www.spth.gob.es op elk moment vóór het aanvatten van de reis. Echter, het stuk van het formulier dat vragen bevat in verband met de gezondheid van de reiziger kan pas vervolledigd worden gedurende de laatste 48 uur vóór aankomst in Spanje. Na invulling en ondertekening van het gehele formulier ontvangt de reiziger een QR-code. Nadien wordt bij aankomst op de Spaanse luchthaven van bestemming de QR-code en de negatieve covidtest opgevraagd, de temperatuur gemeten en een visueel onderzoek uitgevoerd vooraleer toegang tot het grondgebied verleend wordt. Indien nodig, volgt er een grondiger medisch onderzoek, dat kan leiden tot een verplichte quarantaine of een verwijzing naar de lokale gezondheidszorg.       

Indien u naar Spanje gaat voor werk, dient uw werkgever het BTA-formulier invullen, dat u hier kan terugvinden. Zoniet, kan uw reis niet als professioneel beschouwd worden door de Belgische overheid bij terugkeer naar België per vliegtuig, boot, trein of bus. Voor vragen over dit BTA-formulier, contacteer de FOD Economie.

Het is verplicht voor alle reizigers vanaf 6 jaar afkomstig uit een hoogrisicogebied (ongeacht hun nationaliteit) het fysieke bewijs (= attest) van een negatieve PCR-of TMA-test voor te leggen bij aankomst in een Spaanse haven of luchthaven. België wordt momenteel beschouwd als een hoogrisicogebied. De covidtest mag maximum 72 uur op voorhand zijn uitgevoerd. Het voor te leggen attest moet in het Frans, Duits, Engels of Spaans opgesteld zijn en verplicht volgende gegevens bevatten: de volledige naam van de reiziger, het nummer van de identiteitskaart of het paspoort (moet identiek zijn aan het nummer dat gebruikt wordt om de QR-code aan te vragen!), de dag van de test, naam en contactgegevens van het centrum dat de analyse uitvoert, de gebruikte techniek en het negatieve resultaat.

 

2. Reizen van Spanje naar België

In welke gevallen kan een Belg nog van Spanje naar België reizen?
- Indien de Belg zijn hoofdverblijfplaats in België heeft mag hij naar huis terugkeren. Indien hij per auto door Frankrijk rijdt, dient hij het Attestation de déplacement dérogatoire in te vullen voor verplaatsingen tijdens de avondklok en een PCR-test (max. 72 uur vóór vertrek) te laten afnemen. Vragen hieromtrent stelt u best rechtstreeks aan de Franse autoriteiten.
- Indien de Belg zijn hoofdverblijfplaats in Spanje heeft: niet-essentiële verplaatsingen naar en vanuit heel wat Autonome Regio’s zijn verboden. Dit regionaal in- en uitreisverbod geldt niet voor de Autonome Regio Madrid, Extremadura, de Canarische eilanden en de Balearen (opgelet: er bestaan restricties op lokaal niveau). Belgen die hun hoofdverblijfplaats in een van de gesloten zones hebben, mogen die zone niet verlaten, behalve om essentiële redenen (werk, gezondheid, overmacht etc.). Het is bovendien niet mogelijk door Frankrijk te rijden of België binnen te gaan voor toeristische doeleinden.

Opgelet! Niet-essentiële reizen van en naar België zijn verboden. Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten. Het is aangeraden deze documenten op papier mee te nemen. Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten

Het in te vullen PLF-formulier om naar België te reizen vindt u hier terug. Alle reizigers zijn verplicht dit formulier in te vullen, onafhankelijk van het feit of ze in een risicogebied geweest zijn of niet. Enkel de reizigers die per wagen reizen én maar 48 uur in het buitenland verbleven hebben of in België zullen verblijven, zijn hiervan vrijgesteld.

Alle niet-inwoners (personen die niet in België wonen) vanaf 12 jaar die naar België reizen moeten verplicht een recent negatief PCR-testresultaat (72 uur vóór vertrek naar het land) voorleggen. Inwoners zijn niet aan deze verplichting onderworpen. Ook niet-inwoners die per wagen reizen én maar 48 uur in het buitenland verbleven hebben of in België zullen verblijven, zijn hiervan vrijgesteld. Contacteer steeds uw luchtvaartmaatschappij op voorhand om na te gaan of zij van u een negatief PCR-testresultaat zal opeisen of niet!

Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen op dag 1 in België. Niet-inwoners moeten de test op dag 1 sowieso niet meer afleggen aangezien ze reeds een recent testresultaat meenemen naar België.

Indien u de laatste 14 dagen langer dan 48 uur in een van de rode risicogebieden bent geweest volgens de kleurencode van de Belgische overheid, gaat u bij aankomst in België in quarantaine moeten gaan. U zal in dat geval een test moeten afleggen op dag 1 en op dag 7 van uw quarantaine. De quarantaine wordt beëindigd als het resultaat van de tweede test negatief is. Voor meer informatie over de quarantaine en de uitzonderingsgevallen, kijk op deze pagina (helemaal onderaan, onder Internationaal). Om te weten te komen waar u de test kan doen, raadpleeg deze pagina. Als u minder dan 48 uur in België zal blijven, dient u niet in quarantaine te gaan.

Opgelet! Indien u naar België reist om professionele of andere dwingende redenen en u moet zich in quarantaine plaatsen, mag deze quarantaine tijdelijk opgeheven worden om een noodzakelijke activiteit te vervullen in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld. U wordt aangeraden de nodige documentatie die dit aantoont mee te nemen.

Indien u voor een periode van 48 uur tot vijf dagen naar België gaat voor werk, dient uw werkgever het BTA-formulier invullen, dat u hier kan terugvinden, waardoor een code gegenereerd wordt die in het online PLF-formulier ingegeven kan worden. Zonder deze code kan een reis niet als professioneel beschouwd worden. De professionele aard van uw reis zal in aanmerking genomen worden bij de beslissing over de oplegging van de quarantaine. Voor vragen over dit BTA-formulier, contacteer de FOD Economie.

 

3. Coronamaatregelen in Spanje

U kan volgende regionale nummers in Spanje bellen voor meer informatie over het coronavirus: www.mscbs.gob.es of kijken op de interactieve kaart van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid.

Enkel in geval van nood, bel naar 112.

Meer informatie over de huidige coronamaatregelen in Spanje vindt u in het reisadvies voor Spanje van de FOD Buitenlandse Zaken. Voor specieke vragen omtrent de interpretatie van de geldende regels in uw zone, contacteer uw regionaal bestuur, gemeentebestuur of de lokale politie!

De Belgen die in Spanje wettelijk gedomicilieerd zijn (d.w.z. afgeschreven uit het bevolkingsregister van de Belgische gemeente) en bij de Spaanse sociale zekerheid ingeschreven zijn, zullen worden ingeënt volgens het vaccinatieplan van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid. Belgen die wettelijk in België gedomicilieerd zijn, zullen in België ingeënt worden. U kan hier meer informatie over terugvinden op volgende website van de Spaanse overheid: www.vacunacovid.gob.es

 

4. Coronamaatregelen in België

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl. Daarop kan u ook de geldende maatregelen in België raadplegen.

 

5. FAQ COVID-19

Kan ik bij de ambassade en consulaten een uitzondering op de quarantaine of test krijgen of een bepaald attest verkrijgen?
Neen, de ambassade en consulaten hebben geen bevoegdheid om uitzonderingen toe te staan of attesten uit te reiken.

Mijn eindbestemming is België. Moet ik formulieren invullen en quarantaine en tests doen?
- U reist met de wagen en verblijft minder dan 48 uur op Belgisch grondgebied: geen PLF noch quarantaine noch PCR-test, maar wel verklaring van eer en bijkomende documenten (zie hierboven onder punt 2. Reizen van Spanje naar België). Om Frankrijk door te rijden: Attestation de déplacement dérogatoire voor verplaatsingen tijdens de avondklok en PCR-test.
- U reist met de wagen en verblijft langer dan 48 uur op Belgisch grondgebied: PLF en mogelijks quarantaine en PCR-tests (niet-inwoners moeten hun eerste PCR-test al uitgevoerd hebben vooraleer ze naar België afreizen). Daarnaast, verklaring van eer en bijkomende documenten (zie hierboven onder punt 2. Reizen van Spanje naar België). Let op: voor professionele reizen van min. 48 uur en max. 5 dagen kan van het BTA-formulier gebruik gemaakt worden. Om Frankrijk door te rijden: Attestation de déplacement dérogatoire voor verplaatsingen tijdens de avondklok en PCR.
- U reist met het vliegtuig, de boot, de bus of de trein: PLF en mogelijks quarantaine en PCR-tests (niet-inwoners moeten hun eerste PCR-test al uitgevoerd hebben vooraleer ze naar België afreizen). Daarnaast, verklaring van eer en bijkomende documenten (zie hierboven onder punt 2. Reizen van Spanje naar België). Let op: voor professionele reizen van min. 48 uur en max. 5 dagen kan van het BTA-formulier gebruik gemaakt worden. Om Frankrijk door te reizen: Attestation de déplacement dérogatoire voor verplaatsingen tijdens de avondklok en PCR-test.

Mijn eindbestemming is niet België, maar ik moet het land doorkruisen (verblijf van minder dan 48 uur). Moet ik formulieren invullen en de quarantaine en tests doen?
- U reist met het vliegtuig of de boot en verlaat de internationale zone van de (lucht)haven niet: enkel PLF.
- U reist met het vliegtuig of de boot en verlaat de internationale zone van de (lucht)haven wel: PLF en PCR-test (niet-inwoners moeten hun PCR-test al uitgevoerd hebben vooraleer ze naar België afreizen). Daarnaast, verklaring van eer en bijkomende documenten (zie hierboven onder punt 2. Reizen van Spanje naar België).
- U reist per bus of per trein: PLF en PCR-test (niet-inwoners moeten hun PCR-test al uitgevoerd hebben vooraleer ze naar België afreizen). Daarnaast, verklaring van eer en bijkomende documenten (zie hierboven onder punt 2. Reizen van Spanje naar België). Om Frankrijk door te reizen: Attestation de déplacement dérogatoire voor verplaatsingen tijdens de avondklok en PCR-test.
- U reist met de wagen: geen PLF noch quarantaine noch PCR-test, maar wel verklaring van eer en bijkomende documenten (zie hierboven onder punt 2. Reizen van Spanje naar België). Om Frankrijk door te reizen: Attestation de déplacement dérogatoire voor verplaatsingen tijdens de avondklok en PCR-test.

In geval van quarantaineplicht in België, moet ik minstens zeven dagen lang in België blijven?
Ja, u mag België niet verlaten vooraleer uw quarantaine afgelopen is.

Zijn de quarantaine en test op dag 1 ook verplicht als ik minder dan 48 uur in België blijf?
De test op dag 1 wel, de quarantaine in principe niet. Niet-inwoners moeten de test op dag 1 niet meer afleggen aangezien ze reeds een recent testresultaat meenemen naar België. Als u slechts een tussenstop maakt in België of het land doorkruist met de auto, bus of trein, raadpleeg dan de tweede en derde vraag in deze FAQ.

Ik reis van één land naar een ander met tussenstop in een Spaanse haven of luchthaven. Moet ik een negatieve covidtest kunnen voorleggen aan de Spaanse politie?
Neen, internationale reizigers in transit moeten niet aan deze verplichting voldoen zolang ze de internationale zone van de haven of luchthaven in kwestie niet verlaten.

Mag ik als Belg vrij Andorra binnen en buiten?
Ja, als u vanuit een land van de Schengenzone afreist naar Andorra. Op het Spaanse of Franse grondgebied dient u wel de geldende maatregelen in Spanje en Frankrijk te respecteren.

Mijn vlucht of hotelreservatie is geannuleerd. Wat moet ik doen?
U neemt best contact op met uw reisagentschap of transportmaatschappij om logement ter plaatse te vinden of terug te keren naar België. Informatie over annuleringen en reisverzekeringen vindt u ook terug op de website de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Hoeveel personen kunnen een auto delen in Spanje?
Er is geen limiet op het aantal personen die een wagen mogen delen. Wanneer er zich meerdere personen van verschillende huishoudens in eenzelfde voertuig bevinden, moeten ze een masker dragen.

En een taxi?
In taxi's gelden dezelfde principes, maar geen enkele klant mag zich op de eerste rij plaatsen en het dragen van een masker is steeds verplicht.

Wanneer is het dragen van een mondmasker verplicht in Spanje?
Zie het reisadvies voor Spanje van de FOD Buitenlandse Zaken, dat permanent wordt bijgewerkt.

Bestaat er een centraal infonummer?
Elke Autonome Regio heeft zijn eigen telefoonnummer voor informatie. 112 is enkel bedoeld voor noodgevallen en in geen enkel geval voor informatie.

 

Laatste actualisatie informatie: 26/02/'21