Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Huwelijk - Barcelona

Huwelijk - Barcelona

U wenst te trouwen in Catalonië, Aragon, Balearen of het Prinsbisdom Andorra:

Interessant om te weten!

  • Een geboorteakte is noodzakelijk. Die kunt u opvragen bij de gemeente waar u geboren bent. Het consulaat komt niet tussen in deze administratieve formaliteit.  
  • U heeft een consulair certificaat nodig: attest geen huwelijksbeletsel
  1. U trouwt in de stad Barcelona:  u moet u zich persoonlijk aanmelden in het consulaat voor de legalisatie van uw handtekening en betaalt met bankkaart (50€).  Een fotokopie van de DNI of het paspoort van uw partner is onontbeerlijk.  Het afleveren duurt ongeveer 30’.  Gelieve hier een afspraak te maken ►►
  2. U trouwt  buiten de stad Barcelona:  u stuurt een bericht naar barcelona@diplobel.fed.be   en wacht op verdere instructies.
  • Gelieve na het huwelijk een letterlijk afschrift van uw Spaanse huwelijksakte te willen bezorgen, zodat wij uw gegevens in het Rijksregister kunnen aanpassen.
  • Alle huwelijken voltrokken door de bevoegde Catalaanse autoriteiten, zijn gebaseerd op het principe van scheiding van goederen, tenzij u op voorhand uitdrukkelijk de gemeenschap van goederen vastlegt in een huwelijkscontract. In de rest van Spanje wordt het principe van de gemeenschap van goederen toegepast