Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Consulaat in Alicante Online afspraken - Alicante

Online afspraken - Alicante

E-appointment

Vanaf nu dient u online een afspraak nemen voor consulaire diensten door te klikken op de oranje knop.

Wij vragen u om zich op tijd te presenteren voor uw afspraak. Indien u de formulieren ter plaatse wenst in te vullen, gelieve vroeger te komen opdat u de tijd heeft deze in te vullen voor het uur van uw afspraak.

Op de website dient u de (meisjes-)naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen van de persoon voor wie u de afspraak maakt (indien u een afspraak maakt voor uw kinderen, gelieve hun naam te gebruiken).

Vervolgens zal u de keuze hebben tussen de verschillende diensten aangeboden aan de loketten:

inschrijving

identiteitskaart

aanvraag identiteitskaart "eID"
aanvraag identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar "KidsID"
afhalen en activeren van de identiteitskaart
activeren identiteitskaart: gelieve uw codes niet te vergeten

paspoort (reispas)

aanvraag  paspoort (reispas)
afhalen paspoort (reispas): enkel mogelijk nadat u een automatische e-mail heeft ontvangen

levensbewijs

legaliseren tenlasteneming studenten: uw dossier moet op voorhand geaccepteerd worden per e-mail. Indien u een afspraak maakt zonder ons akkoord te hebben ontvangen, zal uw afspraak geannuleerd worden.

legalisatie handtekening

huwelijk in Spanje       

Opgelet! Gelieve U er van te verzekeren dat u ingeschreven bent  in onze bevolkingsregisters wanneer u een afspraak maakt voor de aanvraag van een identiteitskaart en/of reispas.

Indien u meerdere zaken wenst aan te vragen, voor meerdere leden van uw familie, gelieve alle aanvragen te noteren.

(bv. u wenst een paspoort (reispas) voor uzelf en op hetzelfde moment uw kind inschrijven en een paspoort (reispas) aanvragen voor hem. Gelieve op de eerste pagina de optie de selecteren "ik neem een afspraak voor iemand anders". Op de tweede pagina krijgt u vervolgens de optie zijn naam in te vullen. Bij het selecteren van de diensten, gelieve vervolgens "aanvraag reispas" "aanvraag reispas" "inschrijving" aan te duiden. Op deze manier heeft u een afspraak voor al uw aanvragen.)