Verlies of diefstal van Belgische identiteitsdocumenten, bankkaarten of geld

Op deze pagina leest u wat te doen bij verlies of diefstal van Belgische identiteitsdocumenten, bankkaarten of geld.

  1. Laatst bijgewerkt op

1. U heeft uw Belgische identiteitskaart of paspoort verloren of deze werden gestolen 

Indien u een voorlopig reisdocument nodig heeft, gelieve u te wenden tot het dichtsbijzijnde consulaat(-generaal). Voor het adres, klik hier. Het consulaat kan u een voorlopig paspoort afgeven tijdens de openingsuren, op voorlegging van de aangifte bij de politie en 10€. 

Blokkeer de Belgische identiteitsdocumenten onmiddellijk door te telefoneren naar DOC STOP, 24u/24 en 7 dagen per week bereikbaar. Tel.: 00800 2123 2123 (gratis) of +32 2 518 2123. Dit is een dienst van FOD Binnenlandse Zaken.

In geval van diefstal kan u aangifte doen van een diefstal bij de Guardia Civil (rijkswacht) of bij de nationale politie. Bij de nationale politie heeft u twee verschillende mogelijkheden om uw aangifte te doen:

Persoonlijk bij het dichtstbijzijnde kantoor;

Of via het internet: 
Virtual Complaint Office (Engels, Frans, Duits, Spaans) waarna u uw verklaring binnen de 72h moet tekenen en afhalen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor.

In Catalonië:

Kan u ook naarhet dichtstbijzijnde kantoor van deMossos d'Esquadragaan
Of via het internet: Denuncies

 
In België

U bent Belg en u woont in het buitenland, maar u bent in België uw Belgische identiteitskaart of paspoort verloren of werd deze gestolen? Heeft u dringend een nieuw identiteitsdocument nodig om uw reis verder te zetten? 

Klik hier voor meer informatie. 


2. Vergeet uw bankkaarten niet te blokkeren 

Contacteer hiervoor het algemene nummer in België: 

Card Stop – 24u/24 en 7d/week 
Tel.: 00 32 78 170 170 

of neem rechtstreeks contact met uw bankinstelling. 


3. Geld nodig? 

In het geval u dringend geld nodig heeft, kan een familielid of een vriend snel een overschrijving verrichten via een maatschappij zoals WESTERN UNION, RIA MONEY TRANSFER, ... Nadat het geld is gestort in België, kan de bestemmeling het bedrag bij om het even welke correspondent in ontvangst nemen, steeds voorzien van een identiteitsdocument (bijv. een voorlopig paspoort afgeleverd door het consulaat). 

Mits akkoord van de hoteleigenaar kan eventueel via een contactpersoon in België een betaling op de website van het hotel gedaan worden, zodat het hotel u dit geld cash kan geven. 


4. Diefstal of verlies van een rijbewijs 

Het consulaat kan u niet helpen in geval van diefstal of verlies van uw rijbewijs. Gelieve u te richten tot uw gemeente in België. De Belgen die in Spanje wonen kunnen de website van de DGT raadplegen. 
 

Brochure "Welkom in Spanje"

"Welkom in Spanje" is een brochure gericht aan landgenoten die naar Spanje komen.


Meer consulaire informatie

Algemene teksten over consulaire diensten voor Belgen in het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken