Inschrijving van een pasgeborene in Spanje

Op deze pagina vindt u informatie over hoe u een pasgeborene in Spanje moet inschrijven.

  1. Laatst bijgewerkt op

Aangifte van de geboorte bij de Spaanse burgerlijke stand 

Voor de keuze van de familienaam van het kind is het noodzakelijk dat beide ouders de aangifte doen bij de Spaanse burgerlijke stand, zelfs wanneer zij gehuwd zijn. 

Indien de ouders niet gehuwd zijn, moeten beide ouders de aangifte van de geboorte ondertekenen. Inderdaad, voor het Belgisch recht is de instemming van beide ouders noodzakelijk om de afstamming en de keuze van de familienamen vast te stellen.  


Nationaliteit van het kind 

  • Indien de Belgische ouder in België geboren is, bezit het kind de Belgische nationaliteit vanaf de geboorte. 
  • Indien de Belgische ouder in het buitenland is geboren, bezit het kind de Belgische nationaliteit niet vanaf de geboorte. Gelieve zo spoedig mogelijk contact te nemen met het consulaat. 


Inschrijving in het consulaat(-generaal)


A. Nodige documenten 

  • Een letterlijk afschrift van de geboorteakte: copia literal del acta de nacimiento, minder dan 6 maanden oud, aan te vragen bij het Registro Civil.
  • Een volante de empadronamiento familiar (bewijs van inschrijving in de gemeente dat alle familieleden vermeldt).
  • Het inschrijvingsformulier (PDF, 153.87 KB) ingevuld op naam van het kind en ondertekend door beide ouders.
  • Een kopie van het identiteitsbewijs van elke ouder of voogd (identiteitskaart of paspoort).
  • Indien u recent gehuwd of gescheiden bent, gelieve ons een afschrift te bezorgen van de huwelijks- of scheidingsakte.
  • Indien de ouders ongehuwd zijn en de moeder niet de Belgische of Spaanse nationaliteit bezit: attest van de burgerlijke staat van de moeder (op datum van de geboorte van het kind). Dit attest kan aangevraagd worden op het consulaat waar de moeder ingeschreven is. 


B. Hoe uw kind inschrijven? 

 

Na de inschrijving kunt u voor uw kind een identiteitskaart (Kids ID) aanvragen, en ook eenbiometrisch paspoortindien gewenst. 

Brochure "Welkom in Spanje"

"Welkom in Spanje" is een brochure gericht aan landgenoten die naar Spanje komen.


Meer consulaire informatie

Algemene teksten over consulaire diensten voor Belgen in het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken