Inschrijving in het consulaire register

Op deze pagina vindt u informatie over uw inschrijving in het consulaire register.

  1. Laatst bijgewerkt op

Basisvoorwaarden

Waarom inschrijven? 

De administratieve bijstand, zoals uitreiking van paspoorten, eID, Kids-ID, consulaire attesten, enz. wordt enkel verleend aan de Belgen ingeschreven in het consulair bevolkingsregister. Enkel ingeschreven landgenoten hebben het recht om deel te nemen aan de verkiezingen voor Belgen in het buitenland. 

Uw gegevens worden behandeld en bewaard overeenkomstig de Belgische en Europese wetgeving ter bescherming van persoonlijke gegevens (GDPR). 


Hoe inschrijven? 


Inschrijvingsdossier (1 per persoon) 


Meerderjarigen 18+ jaar 

  • Volante de empadronamiento familiar:  recente attest van inschrijving in de Spaanse of Andorrese gemeente;
  • Kopie NIE;
  • Kopie eID of Belgisch paspoort;
  • Ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier (PDF, 227.82 KB).


Minderjarigen jonger dan 18 jaar 

  • Letterlijk afschrift geboorteakte (certificado literal de nacimiento) indien het kind nooit eerder in België of in het buitenland ingeschreven werd;
  • Ingevuld vereenvoudigd formulier (PDF, 153.87 KB), verplichte handtekening van beide ouders of voogd;
  • Kopie van het identiteitsbewijs van elke ouder of voogd toevoegen.

U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving.
 

Brochure "Welkom in Spanje"

"Welkom in Spanje" is een brochure gericht aan landgenoten die naar Spanje komen.


Meer consulaire informatie

Algemene teksten over consulaire diensten voor Belgen in het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken