Ambassade en Consulaten van België in Spanje

Verkiezingen - Tenerife

 

VERKIEZINGEN 2019

U heeft ervoor gekozen om persoonlijk te stemmen op het Consulaat van België te Tenerife.

U dient zich op woensdag 22 mei 2019 tussen 13.00 en 21.00 uur (lokale tijd) aan te bieden in het Belgisch stembureau te Tenerife op volgend adres: 

Edificio Ahlers Y Rahn, Calle Villalba Hervas, 4 - 2° , 38002 Santa Cruz de Tenerife.

U moet een identiteitsbewijs meebrengen.

 

ALGEMENE INFORMATIE

  1. Federale verkiezingen
  2. Europese verkiezingen
  3. Regionale, verkiezingen, gemeente-en provincieraadsverkiezing 

1. Federale verkiezingen

Bij het naderen van de Federale Verkiezingen raden we de Belgen, ingeschreven bij een diplomatieke post, aan om de website van de FOD Buitenlandse Zaken (http://diplomatie.belgium.be/nl/) of die van de Diplomatieke Post regelmatig te raadplegen.

Enkel Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters in Spanje worden toegelaten tot de stemming. Stemmen kan per post, per volmacht of persoonlijk bij de beroepsposten.

Belgen die slechts op doorreis zijn (vakantie, werk, …), kunnen niet stemmen via de diensten van het consulaat-generaal of consulaat en dienen contact op te nemen met de Belgische gemeente om andere mogelijkheden te kennen. Het consulaat-generaal of beroepsconsulaat levert geen attest af van niet-deelneming aan de verkiezingen.

2. Europese verkiezingen

Belgen met hoofdverblijfplaats in een EU-lidstaat en ingeschreven bij de Diplomatieke Post hebben twee mogelijkheden om te stemmen voor de Europese verkiezingen:

  • Ofwel per briefwisseling in België.
  • Ofwel op de lijsten van hun land van verblijf.

3. Regionale Verkiezingen, Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen

Belgen ingeschreven in het buitenland kunnen niet deelnemen aan deze verkiezingen in België.

Wel kunnen Belgen ingeschreven in het buitenland, en dus "empadronados" in hun Spaanse gemeente, deelnemen aan de Spaanse Gemeenteverkiezingen van hun verblijfplaats.

 

Laatste actualisatie informatie: 09/05/'19