Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Santa Cruz de Tenerife Notariaat en erfenis - Tenerife

Notariaat en erfenis - Tenerife

1. Notariaat

Het consulaat van België in Tenerife heeft sinds 15/06/2014 geen notariële bevoegdheid meer. Raadpleeg de website www.notaris.be voor het bekomen van de volledige lijst van de notarissen in België.

2. Erfenis

Verschillen tussen het erfenisrecht in België en Spanje.

Om onaangename verrassingen te vermijden, raadpleegt u best zowel uw notaris in België als uw notaris in Spanje, om u van de verschillen in het erfenisrecht tussen beide landen te vergewissen.

Procedure voor de opzoeking van een testament in Spanje

Het Centrale register van de Laatste wilsbeschikkingen (Registro de Ultimas voluntades) biedt uitsluitsel over het wel of niet bestaan van een testament opgemaakt bij de notaris. Het Certificado de Ultimas voluntades kan er opgevraagd worden op basis van het letterlijke afschrift van de overlijdensakte, de ingevulde aanvraag, en het bewijs van betaling van de overeenkomstige taks.

Voor meer informatie, raadpleeg: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/certificado-actos-ultima

Procedure voor de opzoeking van een testament in België

U richt uw verzoek aan het CRT (Beheercentrum van het Register der Testamenten) op het volgende adres :

Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen
Bergstraat 30/34
1000 Brussel
tel.: +32.2.505.08.11
fax: +32.2.505.08.58
www.notaris.be
crt@fednot.be

Benodigde documenten:

  • Letterlijk afschrift van de overlijdensakte van betrokkene
  • Fotokopie van de identiteitskaart van de aanvrager
  • Naam en adres waar het resultaat van de opzoeking moet gestuurd worden