Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Santa Cruz de Tenerife Levensbewijs - Tenerife

Levensbewijs - Tenerife

Elke gepensioneerde die in het buitenland woont, dient geregeld een levensbewijs naar zijn pensioeninstelling op te sturen. Dit levensbewijs moet zowel door de titularis als door de bevoegde publieke overheid – die de identiteit van de titularis nakijkt - ingevuld en ondertekend worden.

Indien u beschikt over een eID met geactiveerde PUK- en PIN-codes, kunt u inloggen op de website my.belgium.be en in "Mijn dossier" een levensbewijs afdrukken.

U mag ook persoonlijk komen naar het consulaat om het levensbewijs te laten afstempelen. Deze dienst is alleen beschikbaar voor Belgische burgers.

Kan u zich om praktische redenen niet naar de consulaire post verplaatsen (ziekte, gevorderde leeftijd, verre afstand, …), dan kan de verklaring slechts aangebracht worden op basis van een medisch getuigschrift en geldig identiteitsbewijs (met foto) of op basis van foto met recente krant en een geldig identiteitsbewijs waaruit blijkt dat u nog in leven bent.

In dit geval neemt de verklaring de datum over van het medisch getuigschrift of datum publicatie krant.

Ga hier na wie de Dienst Levensbewijzen van de Rijksdienst voor Pensioenen (Zuidertoren - Brussel) aanvaardt om uw levensbewijs te valideren.

Meer info over het levensbewijs op de website van de Federale Pensioendienst.

 

Laatste actualisatie informatie: 31/08/'21