Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Santa Cruz de Tenerife Legalisatie (Apostille van Den Haag) en beëdigde vertaling - Tenerife

Legalisatie (Apostille van Den Haag) en beëdigde vertaling - Tenerife

Een legalisatie bevestigt de oorsprong van een document.

Het is de wettiging door een officiële overheidsinstelling van de echtheid van een handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het zegel of de stempel op het stuk.

Belgische consuls kunnen handtekeningen op bepaalde documenten legaliseren, afhankelijk van het land waar deze documenten voorgelegd dienen te worden.

Belgische consuls legaliseren geen Spaanse documenten die in België moeten voorgelegd worden. 

 

De Apostille van Den Haag

België en Spanje hebben de Conventie van Den Haag van 1961 ondertekend. Deze Conventie introduceert een vereenvoudigde legalisatieprocedure, genaamd de Apostille.

Volgende link biedt toegang tot informatie over welke landen de Conventie van den Haag hebben ondertekend en voor wie de Apostille-legalisatie van toepassing.

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/.

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

 

Welke overheidsinstanties legaliseren in Spanje welke documenten met de Apostille?

  • Akten van burgerlijke stand en documenten van lokale overheden:

In Tenerife:  
Gerencia territorial de Justicia
Calle San Antonio 24 
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tel.922/291909

In Las Palmas:
Tribunal Superior de Justicia,
Plaza de San Agustín 6
35001 Las Palmas
Tel. 928/325000

  • Bewijs van goed gedrag en zeden en documenten van de ministeries:

In Tenerife
Calle San Antonio 24
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tel.922/291909

In Las Palmas
Calle Reyes Católicos 47 
35001 Las Palmas 
Tel.928/332604

 

Beëdigde vertaling

Het kan voorvallen dat u een document moet laten vertalen door een beëdigde vertaler omwille van de taalverschillen tussen België en Spanje. Het is aan te raden daarvoor een beëdigd vertaler te kiezen van het land waar u het document gaat gebruiken. Moet u daarna nog iets doen met de vertaling? Er zijn vier mogelijke situaties:

Voor een Belgisch document dat in Spanje gebruikt zal worden:

De vertaler is in Spanje beëdigd: De vertaling is automatisch geldig in Spanje;

De vertaler is in België beëdigd: De vertaling moet eerst gelegaliseerd worden door de rechtbank van eerste aanleg waar de vertaler werd beëdigd en vervolgens door de FOD Justitie; daarna moet ze geapostilleerd worden bij de dienst Legalisaties van de FOD Buitenlandse Zaken.

Voor een Spaans document dat in België gebruikt zal worden:

De vertaler is in Spanje beëdigd: De handtekening van de vertaler dient eerst te worden gelegaliseerd door een Spaanse notaris (waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd). Aansluitend zal de vertaling voorzien worden van een apostille door het Colegio de Notarios;

De vertaler is in België beëdigd: De vertaling moet gelegaliseerd worden door de rechtbank van eerste aanleg waar de vertaler werd beëdigd.

In Spanje beëdigd vertalers vindt u in dit document en in België beëdigd vertalers vindt u op deze website of bij de rechtbanken van eerste aanleg.

Raadpleeg desgewenst ook de pagina eensluidend verklaarde kopieën.