Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Santa Cruz de Tenerife Kopieën (voor eensluidend verklaarde) - Tenerife

Kopieën (voor eensluidend verklaarde) - Tenerife

  1. Voor het legaliseren van een afschrift van een Spaans document
  2. Voor het legaliseren van een afschrift van een Belgisch document

1. Voor het legaliseren van een afschrift van een Spaans document

moet u contact opnemen met een Spaanse NOTARIS om een voor eensluidend verklaarde kopie te laten maken.

a. Het document in België voorleggen:

U moet de Apostille van Den Haag aanvragen. Daartoe dient u het document aan de Decaan der Notarissen (Decano de Notarios) voor te leggen. De Decaan van de Notarissen, bevoegd voor uw woonplaats, kunt u terugvinden op volgende website: www.notariado.org.

b. Het document in Spanje voorleggen:

Geen bijkomende procedure nodig.

c. Het document in een derde land voorleggen:

Gelieve informatie te vragen aan de Ambassade van dit derde land.

2. Voor het legaliseren van een afschrift van een Belgisch document

moet u de instelling contacteren die het originele document afgeleverd heeft en daar een voor eensluidend verklaard afschrift aanvragen.

a. Om het afschrift voor te leggen in België:

Geen enkele bijkomende procedure is nodig.

b. Om het afschrift voor te leggen in Spanje:

Moet het document voorzien zijn van de Apostille van Den Haag. Deze kan aangevraagd worden bij de FOD Buitenlandse Zaken: klik hier.

c. Om het afschrift voor te leggen in een derde land:

Consulteer de Ambassade van dat land in België.

OPMERKINGEN

De meeste Spaanse en/of Belgische organismen en instellingen maken voor eensluidend verklaarde kopieën van de documenten die zij zelf hebben afgeleverd.

Deze informatie houdt in de Ambassade en de Consulaten van België uitsluitend voor eensluidend verklaarde kopieën afleveren van documenten die door haar diensten werden opgesteld.