Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Santa Cruz de Tenerife Kids-ID voor Belgen in het buitenland - Tenerife

Kids-ID voor Belgen in het buitenland - Tenerife

Algemeen

Vanaf 1 oktober 2015 kunnen Belgische kinderen onder de twaalf jaar, die in het buitenland wonen, een Kids-ID verkrijgen bij de Belgische beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

  • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
  • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
  • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

 
Aanvraagprocedure

U dient uw aanvraag eID op te sturen naar de consulaire beroepspost waar het kind is ingeschreven.

Hiervoor stuurt u:

  1. het aanvraagformulier, ingevuld en getekend.
  2. uw betaling
  3. één pasfoto die voldoen aan de ICAO-normen.
  4. New! AANGIFTE VERLIES OF DIEFSTAL: dit formulier moet ook ingevuld worden als u niet meer in het bezit bent van uw eID

Pas zodra het formulier, met foto en betaling aan het consulaat is bezorgd, wordt de aanvraag verder afgehandeld.

Om onnodige vertraging te vermijden, vergeet niet:

  • naam en voornamen van de ouders invullen
  • de gewenste eerste taal van de kaart aan te duiden,
  • als het kind 6 jaar of ouder is: aan te duiden of u al onmiddellijk certificaten wenst of niet. Wenst u onmiddellijk certificaten, dan moet u de Kids-ID persoonlijk komen afhalen.

Een eID aanvragen met of zonder certificaten?

Een Kids-ID met certificaten laat toe om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren, voor kinderen van 6 jaar of ouder.

U kan vragen om de certificaten te activeren:

OFWEL op het moment van de aanvraag, maar dan moet u de elektronische identiteitskaart wel in persoon komen afhalen op het consulaat.

OFWEL achteraf: Kiest u er nog niet voor deze functies te gebruiken, dan kan u deze altijd, later, in eender welke Belgische gemeente of een van de hierboven met naam vernoemde ambassades en consulaten onmiddellijk laten installeren op uw Kids-ID. U moet hiervoor wel zelf langskomen en de PUK-code van uw Kids-ID die u ongeveer tegelijk met de Kids-ID wordt bezorgd, meebrengen.

 
Kostprijs

Een Kids-ID kost 10 € indien ze persoonlijk wordt afgehaald

Indien u de kaart per post wenst te ontvangen dient u 9 € portokosten te voorzien.

 
Termijnen

De productie van een Kids-ID neemt gemiddeld acht weken in beslag.

 
Nota - Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie,…: zie www.eid.belgium.be.