Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Santa Cruz de Tenerife Kids-ID voor Belgen in het buitenland - Tenerife

Kids-ID voor Belgen in het buitenland - Tenerife

Algemeen

Vanaf 1 oktober 2015 kunnen Belgische kinderen onder de twaalf jaar, die in het buitenland wonen, een Kids-ID verkrijgen bij de Belgische beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

  • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
  • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
  • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en u het vertrek van het kind naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

 
Aanvraagprocedure

Kinderen vanaf 6 jaar moeten persoonlijk en enkel op afspraak naar het Consulaat Generaal komen voor de aanvraag van een Kids-ID.

  • U dient geen foto mee te brengen, deze wordt op het consulaat genomen;
  • Gelieve de oude Kids-ID terug te brengen, deze wordt ter plaatse vernietigd.

Kinderen mider dan 6 jaar oud moeten zich niet naar het consulaat verplaatsen : de aanvraag kan per post plaats vinden.

  • Gelieve samen met het formulier een kleuren identiteitsfoto en het bewijs van de betaling te sturen.

Of de aanvraag in persoon of via het formulier wordt ingediend, moeten beide ouders deze ondertekenen. Anders moet u documenten voorleggen die aantonen dat slechts één ouder of voogd het ouderlijk gezag uitoefent.

 
Kostprijs

Productiekost: 10 euro

Eventuele verzending per koeriersdienst: 7.43 euro (te betalen in cash bij ontvangst en in dit geval wordt de PUK-code bewaard op het consulaat totdat u haar nodig heeft)

 
Termijnen

De productie van een Kids-ID neemt gemiddeld drie weken in beslag.

 
Nota - Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie,…: zie www.eid.belgium.be.

 

Laatste actualisatie informatie: 22/09/'22