Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Santa Cruz de Tenerife Inschrijving van een pasgeborene in Spanje van een Belgische ouder - Tenerife

Inschrijving van een pasgeborene in Spanje van een Belgische ouder - Tenerife

Voorwaarden

 • indien de Belgische ouder geboren is in België, heeft het kind in principe automatisch de Belgische nationaliteit. Voor meer informatie, bekijk de rubriek i.v.m. de nationaliteit of contacteer onze diensten.
 • de afstamming ligt enkel en alleen zonder twijfel vast als beide ouders, gehuwd of ongehuwd, samen de aangifte doen van de geboorte van hun kind bij de Spaanse Burgerlijke Stand (Registro Civil). 

Nodige documenten

 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (origineel en minder dan 6 maanden oud) “copia literal del acta de nacimiento”

Het consulaat van België in Santa Cruz de Tenerife adviseert ouders van pasgeborenen om op het moment van registratie van de geboorte, hetzij bij de Burgerlijke stand hetzij in het ziekenhuis, de gegevens van de ingeschrevene goed na te zien alvorens de geboorteakte te tekenen.

LET OP: Als in het Spaanse geboorteregister de accenten en trema’s niet correct op de juiste plek zijn geplaatst, in zowel voornamen als familienamen, zullen deze gegevens van de letterlijke geboorteakte vervolgens op precies dezelfde wijze worden overgeschreven in het Belgische Rijksregister. Eventuele latere verbeteringen kunnen alleen worden aangebracht via een speciale procedure bij de Spaanse Burgerlijke Stand van inschrijving van de geboorte in kwestie of middels een verklaring van naamkeuze (volgens de Belgische wetgeving).

 • attest van inschrijving in de Spaanse gemeente van de ouders en het kind (“volante de empadronamiento familiar” waarop alle inwonenden vermeld staan)
 • het inschrijvingsformulier voor minderjarige of pasgeborene ingevuld op naam van het kind en ondertekend door beide ouders of voogd
 • kopie van het identiteitsbewijs van elke ouder/voogd 

Hoe kan u uw kind inschrijven?

 • persoonlijk in het Consulaat of per post: 
  Consulado de Bélgica
  Edificio Ahlers y Rahn
  Calle Villalba Hervas 4 - 2º
  38002 Santa Cruz de Tenerife
 • per e-mail: de gescande documenten (PDF-formaat) opsturen naar tenerife@diplobel.fed.be met uitzondering van de originele geboorteakte die u ons per post moet bezorgen.

Na de inschrijving kunt u voor uw kind een Kids-ID aanvragen, en ook een biometrisch paspoort indien gewenst.