Ambassade en Consulaten van België in Spanje

Inschrijving - Tenerife

De inschrijving voor Belgen die in het buitenland wonen is niet verplicht, maar wordt ten zeerste aangeraden.

Het stelt ons in staat u een identiteitskaart, een paspoort en certificaten af te leveren.

Alleen ingeschreven Belgen kunnen een beroep doen op het consulaat voor de volgende administratieve en consulaire diensten:

 • Afgifte van identiteitskaart, paspoort of noodpaspoort;
 • Afgifte van consulaire attesten (zoals attest van woonst, inschrijving, nationaliteit, uittreksel uit bevolkingsregister, geen huwelijksbeletsel, gezinssamenstelling);
 • Administratie betreffende federale parlementsverkiezingen;
 • Systematische bijwerking van uw dossier in het Nationale Rijksregister;
 • Bijstand in gevangenis.

U kunt zich inschrijven bij het  consulaat als u de Belgische nationaliteit bezit en als u op de Canarische Eilanden woont.

U kunt terzelfdertijd niet in een ander bevolkingsregister ingeschreven zijn (niet in uw gemeente in België en ook niet bij een andere Belgische diplomatieke post).

Inschrijving op het consulaat :

Inschrijving op het consulaat is mogelijk door het opsturen via de post van originele documenten.

Het consulaat wenst er echter uw aandacht op te vestigen dat, indien noodzakelijk, het steeds mogelijk is dat bijkomende documenten worden gevraagd.

Bovendien kunt u desgevallend ook worden gevraagd u persoonlijk op het consulaat aan te melden ten einde uw inschrijvingsdossier te vervolledigen.

Vereiste documenten voor inschrijving:

 1. Het inschrijvingsformulier, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend, één formulier per persoon;
 2. Een Model 8 (uitschrijving uit uw laatste woonplaats in België).

U ontvangt dit Model 8 in de gemeente wanneer u daar uw vertrek meedeelt.

U kunt zich ook later uitschrijven bij de Belgische gemeente (zie model) of een familielid kan met een volmacht in uw plaats naar de gemeente gaan.

Indien u voorheen reeds in het buitenland was ingeschreven, dan heeft u geen Model 8 nodig, echter wel een “certificado de empadronamiento” en het inschrijfformulier (ingevuld, gedateerd en ondertekend).

Deel ons dan uw laatste verblijfplaats in het buitenland mee, zodat wij daar uw dossier kunnen opvragen.

 1. Voor kinderen: een kopie van de geboorte- of adoptieakte; voor minderjarigen - 18 jaar: gebruik het vereenvoudigd formulier door beide ouders ondertekend
 2. Kopie van uw identiteitsdocumenten;
 3. Kopie van uw verblijfsattest (empadronamiento) op de Canarische Eilanden. 

Uw Belgische identiteitskaart

Sinds 1 maart 2014 hebben de Belgische eID een geldigheid van 6 jaar (voor aanvragers van 12 jaar tot 18 jaar), 10 jaar (voor aanvragers van 18 jaar tot 75 jaar) of 30 jaar (voor +75-jarigen), maar behoudt haar geldigheid ook na verhuis naar het ambtsgebied van een andere ambassade of consulaat of na terugkeer naar België.

Sinds 1 oktober 2015 is ook de Kids-ID beschikbaar voor kinderen jonger dan 12 jaar.

De elektronische identiteitskaart van Belgen die sinds augustus 2008 van België naar het buitenland zijn verhuisd en hun verhuis aan hun gemeente hebben gemeld, is in regel ook geldig gebleven.

U kan bijgevolg uw identiteitskaart behouden indien u in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart en u zich NA 01.11.2008 heeft uitgeschreven naar het buitenland.

De niet-elektronische identiteitskaart die in het buitenland werd afgegeven, blijft geldig. In tegenstelling tot de elektronische identiteitskaart, verliest deze identiteitskaart echter haar geldigheid na verhuis naar het ambtsgebied van een andere ambassade of consulaat of na terugkeer naar België.

BELANGRIJK: Houdt u ons altijd op de hoogte bij:

 • Veranderingen betreffende burgerlijke stand. Gelieve een kopie van uw huwelijksakte, echtscheidingsakte, of documenten van adoptie of van naamsverandering te sturen.
 • Verandering in de samenstelling van uw gezin.
 • Verandering in nationaliteit.
 • Veranderingen in uw adres, telefoonnummer of emailadres.

Het consulaat is open van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 14u00.