Ambassade en Consulaten van België in Spanje

Identiteitskaart - eID - Tenerife

1. Algemeen

Een identiteitskaart kan vanaf 12 jaar persoonlijk of per post bij het consulaat  in Tenerife aangevraagd worden. Elke Belg die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van het consulaat-generaal of een consulaat moet een Belgische identiteitskaart bezitten.

De elektronische identiteitskaart heeft een geldigheidsduur van 10 jaar en behoudt zijn geldigheid na een verhuis naar de jurisdictie van een andere Ambassade, een ander consulaat of bij terugkeer naar België. Bovendien blijft de elektronische identiteitskaart van de Belgen die sinds augustus 2008 naar het buitenland verhuisd zijn geldig indien ze hun gemeente van hun verhuis op de hoogte hebben gebracht.

De ereconsulaten (Bilbao, Cadiz (Rota), La Coruña, Sevilla en Fuerteventura) zijn voor deze materie niet bevoegd.

Een Kids-ID voor kinderen onder de twaalf jaar die in het buitenland wonen, kan aangevraagd worden. Voor meer info, klik hier.

 
2. Formulieren en foto’s

2.1. Formulier "Aanvraag Identiteitskaart"

 • Dit formulier dient in hoofdletters en met zwarte pen ingevuld te worden, maar kan ook op de computer ingevuld worden.
 • Handtekening niet vergeten!
 • Mensen die niet in staat zijn te tekenen laten deze ruimte blanco.
 • Aanvraagformulier
 • New! AANGIFTE VERLIES OF DIEFSTAL: dit formulier moet ook ingevuld worden als u niet meer in het bezit bent van uw eID

2.2. Een foto

Volgende voorschriften moeten absoluut in acht genomen worden:

OPGELET! het formaat is verschillend van het Spaanse standaardformaat. Let op de afmetingen aangeduid op het aanvraagformulier.

De pasfoto dient te voldoen aan de norm¡en zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken .

 • Identiteitsfoto: geen vakantiekiekjes, webcamfoto's of versneden groepsfoto's.
 • Alleen recente foto van minder dan 6 maanden worden aanvaard.
 • Alleen kleurenfoto's worden aanvaard.
 • Achtergrond dient helder en effen te zijn: geen "artistieke" ingrepen. er eveneens op letten dat het hoofd geen schaduw werpt op de achtergrond.
 • Voorhoofd, ogen, kin en neus moeten volledig onbedekt zijn (uitzondering: hoofddeksel is slechts toegestaan om godsdienstige of met medisch attest aanwijsbare medische redenen).
 • Gelaat in vooraanzicht, niet zijdelings, en met opgeheven hoofd.
 • Steek de foto's afzonderlijk bij de aanvraag (niet vastplakken).

 
3. Afhaling

3.1. In persoon

Bij het persoonlijk afhalen van de eID op het consulaat is het mogelijk verschillende functies te activeren (PIN & PUK certificaten) die op de elektronische chip aanwezig zijn en de mogelijkheid bieden zich op internet op een internationale erkende en beveiligde manier te identificeren. (www.eid.belgium.be).

U dient zelf per telefoon of per e-mail te checken of uw identiteitskaart ter beschikking ligt.

3.2. Per aangetekend schrijven

Indien u uw identiteitskaart per post wenst te ontvangen, kan de chip niet geactiveerd worden. Dit kan echter steeds op een ander moment bij een Belgische gemeente, de Ambassade of een beroepsconsulaat. Indien u eID niet geactiveerd werd, kunt u moeilijkheden ondervinden om bepaalde banktransacties uit te voeren, om geneeskundige zorgen of medicijnen in België te verkrijgen.

 
4. Kostprijs

Persoonlijk afhalen van de eID: 20 euro
Verzending van de eID per aangetekend schrijven: 29 euro

 
5. Betalingswijzen

Om veiligheidsredenen voor zowel het personeel van het Consulaat als voor de bezoekers, worden er geen contante betalingen meer aanvaard aan het loket.

U kan één van volgende betalingswijzen gebruiken:

1. Voorafgaandelijke betaling per bankoverschrijving (betalingsbewijs voorleggen)

 • Bank Santander
 • Rekeninghouder: Embajada de Bélgica
 • Rekening nummer: 0049 0151 5422 1099 7797
 • Code IBAN: ES65 0049 0151 5422 1099 7797
 • Code BIC : BSCHESMM

In de mededeling duidelijk vermelden: "Reden van betaling + familienaam en voornaam aanvrager"

2.  Ter plaatse betalen met bankkaart (VISA, MAESTRO, MASTERCARD,…)

 
6. Termijn

De productie van een e-ID neemt gemiddeld 6 weken.

 
7. Opmerkingen

De oude identiteitskaart moet ingediend worden alvorens men de nieuwe kan ontvangen.

Opgelet: eIDs blijven te uwer beschikking voor maximaal 3 maanden, daarna worden ze vernietigd.

 
VERGEET NIET

 • De gewenste hoofdtaal van de kaart aan te duiden.
 • In het juiste vak te tekenen.
 • Aan te duiden of u al onmiddellijk certificaten wenst of niet. Wenst u onmiddellijk certificaten, dan moet u de eID persoonlijk komen afhalen.

Voor meer info in verband met de e-ID, zie www.eid.belgium.be/nl.