Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Santa Cruz de Tenerife Bijstand aan Belgen in buitenlandse gevangenissen - Tenerife

Bijstand aan Belgen in buitenlandse gevangenissen - Tenerife

De Ambassades en Consulaten bieden, in de mate van het mogelijke, bijstand aan Belgen in gevangenschap (voornamelijk op humanitair vlak).

De Ambassade en de Consulaten maken deel uit van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en zijn niet bevoegd voor de aanvragen tot overbrenging van gedetineerden (Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen van 21 maart 1983, afgesloten in Straatsburg). Enkel de Federale Overheidsdienst Justitie is bevoegd voor deze materie.

Hierbij vindt u de gegevens van de contactpersonen van FOD Justitie, die u kunt contacteren voor alle aanvragen met betrekking tot overplaatsingen.

FOD Justitie
Centrale Autoriteit Internationale Samenwerking in Strafzaken
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel: 0032 (0)2210 56 89

Meer informatie in verband met bijstand aan gevangenen, vindt u in de brochure ‘Bijstand aan Belgen in Buitenlandse Gevangenissen’, die u hier kunt downloaden.