Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Santa Cruz de Tenerife Bewijs van goed gedrag en zeden (Strafregister) - Tenerife

Bewijs van goed gedrag en zeden (Strafregister) - Tenerife

HERINNERING
Elk document afgegeven door één land om in een ander land voorgelegd te worden, moet gelegaliseerd worden.

Echter, voor sommige officiële documenten van EU-landen zoals België of Spanje is geen legalisering via Apostille meer vereist als ze gebruikt moeten worden in een ander EU-land. Sinds februari 2019 zijn er heel wat nieuwe openbare documenten die hiervan zijn vrijgesteld. De lijst van die nieuw vrijgestelde documenten vindt u op beta.e-justice.europa.eu > Uw rechten > Openbare documenten > Door de EU-landen meegedeelde informatie (overeenkomstig artikel 24 van de verordening). Let ook op de mogelijkheid om een meertalig modelformulier aan te vragen. In dat geval is ook een beëdigde vertaling van het document niet meer nodig.

Indien uw getuigschrift van goed zedelijk gedrag niet is opgenomen in de lijst van vrijgestelde documenten, zal u het document toch moeten laten legaliseren via Apostille. Zie hiervoor Legalisatie (Apostille van Den Haag).

Indien u geen meertalig modelformulier aanvraagt of kan aanvragen, moet u het document nog laten vertalen door een beëdigd vertaler. Zie Beëdigde vertaling.

1. Waar kunt u een getuigschrift van goed zedelijk gedrag opvragen in België?

U vindt alle informatie op de website van de FOD Justitie.

2. Waar kunt u een getuigschrift van goed zedelijk gedrag opvragen in Spanje?

Indien u een uittreksel uit het Strafregister wenst aan te vragen voor de periode tijdens dewelke u in het buitenland verbleef, dient u zich rechtstreeks te richten tot het Ministerie van Justitie in Spanje. Voor de Canarische Eilanden is dit:

Tenerife:
Calle San Antonio 24
Sta. Cruz de Tenerife
tel.: 922 291 909

Las Palmas
Calle Reyes Católicos 47
Las Palmas
tel.: 928 332 604

Voor meer informatie, klik hier.

Als het document in België moet voorgelegd worden, moet het document voorzien zijn van de Apostille van Den Haag (d.w.z. de legalisatie van het document). Vervolgens moet het document vertaald worden door een beëdigde vertaler. De vertaling gebeurt bij voorkeur door een in België beëdigde vertaler; zo vermijdt u de legalisering van de handtekening van deze vertaler (zie rubriek Legalisatie).