Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Nationaliteit - Tenerife

Nationaliteit - Tenerife

 1. Algemeen: de Belgische nationaliteit
 2. Toekenning Belgische nationaliteit aan een kind
 3. Behoudsverklaring

1. Algemeen: de Belgische nationaliteit

Zie http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgische_nationaliteit/

Hierna volgen richtlijnen voor een aantal typische gevallen die van belang zijn voor de Belgen die in Spanje verblijven.

2. Toekenning Belgische nationaliteit aan een kind

(Artikel 8 §, 2°, b van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit).

Principe:

Wanneer u niet in België bent geboren, zijn uw in het buitenland geboren kinderen niet automatisch Belg. Wilt u dat ze het worden, dan moet u als Belgische ouder een verklaring afleggen voordat uw kind 5 jaar wordt.

U legt deze toekenningverklaring af bij de consulaat-generaal of het bevoegde beroepsconsulaat van uw woonplaats.

Vereiste documenten:

 • Als uw kind in Spanje geboren is, legt u zowel een gelegaliseerde letterlijke afschrift, samen met een gelegaliseerde beëdigde vertaling of een gelegaliseerde meertalige afschrift van de Spaanse geboorteakte voor. Indien het kind in een ander land geboren is, gelieve de consulaire diensten te contacteren.
 • Een bewijs van inschrijving bij de gemeente (certificado de empadronamiento), waarop alle leden van het gezin worden vermeld.

Voorwaarden waaraan de stukken moeten voldoen:

 • De documenten mogen op de datum van indiening niet ouder zijn dan 6 maanden.

Voor de kosten van de nationaliteitsverklaring kan u de consulaire tarieven raadplegen.

Procedure

Zodra u ons alle documenten in goede orde bezorgt, zult u van ons een ontwerp van de akte van nationaliteitstoekenning toegestuurd krijgen. Wij zullen uw akkoord vragen met de inhoud van het ontwerp. Na het verkrijgen van uw akkoord sturen wij het ontwerp samen met uw documenten naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel. Zodra deze haar definitief akkoord geeft zullen wij u uitnodigen voor de ondertekening van de akte in het consulaat.

Uw kind krijgt de Belgische nationaliteit op het moment van de ondertekening van de akte (niet met terugwerkende kracht vanaf de datum van zijn geboorte). U kan uw kind dan inschrijven in de consulaire registers en een Belgisch paspoort en/of een Kids-ID aanvragen.

3. Behoudsverklaring

(Art. 22 §1, 5°, b van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit).

Principe:

Wanneer u in het buitenland bent geboren na 1 januari 1967 en alle onderstaande voorwaarden zijn in uw geval van toepassing, dan verliest u automatisch de Belgische nationaliteit op uw 28ste verjaardag, tenzij u een behoudsverklaring aflegt op het consulaat-generaal of op het bevoegde consulaat.

Deze verklaring kan u afleggen vanaf uw 18 jaar tot vlak voor uw 28ste verjaardag. Gelieve ons zes maanden voor die datum te contacteren.

Sinds 28 december 2006 bent u niet meer verplicht om die behoudsverklaring om de 10 jaar te herhalen.

Voorwaarden:

 • U bent in het buitenland geboren na 1 januari 1967 en
 • U heeft nooit uw hoofdverblijfplaats in België gehad tussen uw 18de en 28ste verjaardag en
 • U heeft een andere nationaliteit naast de Belgische en
 • U kunt niet aantonen dat u in het buitenland heeft gewerkt voor rekening van een Belgische overheid of (Federale Regering, Gemeenschappen en Gewesten, enz.) of voor een Belgisch vennootschap of vereniging en
 • U heeft de Belgische nationaliteit niet verworven na uw 18ste verjaardag EN
 • U GEEN Belgisch paspoort of een Belgische identiteitskaart aanvroeg of verkreeg tussen uw 18e en 28ste verjaardag, echter enkel en alleen voor zover u op 12 juli 2018 nog geen 28 jaar oud was.

Vereiste documenten:

 • Als u geboren bent in Spanje, legt u zowel een letterlijk afschrift van de geboorteakte gelegaliseerd door een Apostille van Den Haag als een meertalig uittreksel uit de geboorteakte voor. Deze documenten dienen niet vertaald te worden.
 • Als u in een ander land bent geboren, vraagt u de Ambassade verdere inlichtingen.
 • Een bewijs van inschrijving bij de gemeente (certificado de empadronamiento).

Voorwaarden waaraan de documenten voor het ondertekenen van de behoudsverklaring moeten voldoen:

 • De documenten mogen op de datum van indiening niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • De vertaling en bijhorende kosten zijn ten laste van de declarant.

Opgelet: Voor vertalingen uitgevoerd in Spanje, moet de handtekening van de beëdigde vertaler gelegaliseerd worden, zie onze rubriek Legalisatie”.

Procedure

Zodra u ons alle documenten in goede orde bezorgt, zult u van ons een ontwerp van de akte van nationaliteitsbehoud toegestuurd krijgen. Wij zullen uw akkoord vragen met de inhoud van het ontwerp. Na het verkrijgen van uw akkoord sturen wij het ontwerp samen met uw documenten naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel. Zodra deze haar definitief akkoord geeft zullen wij u uitnodigen voor de ondertekening van de akte in het consulaat. Voor de kosten kan u de consulaire tarieven raadplegen.