Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Madrid Verkiezingen - Madrid

Verkiezingen - Madrid

  1. Federale verkiezingen
  2. Europese verkiezingen
  3. Regionale verkiezingen, gemeente-en provincieraadsverkiezingen

 

1. Federale verkiezingen

Bij het naderen van de Federale Verkiezingen raden we de Belgen, ingeschreven bij een diplomatieke post, aan om de website van de FOD Buitenlandse Zaken (diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/verkiezingen) of die van de Diplomatieke Post regelmatig te raadplegen.

Enkel Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters in Spanje worden toegelaten tot de stemming. Stemmen kan per post, per volmacht of persoonlijk bij de beroepsposten.

Belgen die slechts op doorreis zijn (vakantie, werk, …), kunnen niet stemmen via de diensten van het Consulaat-Generaal of Consulaat en dienen contact op te nemen met de Belgische gemeente om andere mogelijkheden te kennen. Het Consulaat-Generaal of Consulaat levert geen attest af van niet-deelneming aan de verkiezingen.

 

2. Europese verkiezingen

Belgen met hoofdverblijfplaats in een EU-lidstaat en ingeschreven bij de diplomatieke post hebben twee mogelijkheden om te stemmen voor de Europese verkiezingen:

  • Ofwel per briefwisseling in België;
  • Ofwel op de lijsten van hun land van verblijf.

 

3. Regionale verkiezingen, Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen

Belgen ingeschreven in het buitenland kunnen niet deelnemen aan deze verkiezingen in België.

Wel kunnen Belgen ingeschreven in het buitenland, en dus empadronados in hun Spaanse gemeente, deelnemen aan de Spaanse Gemeenteraadsverkiezingen van hun verblijfplaats.

 

Laatste actualisatie informatie: 03/06/'19