Ambassade en Consulaten van België in Spanje

Verkiezingen - Madrid

​​​​​​VERKIEZINGEN 2019

U heeft ervoor gekozen om persoonlijk te stemmen op het Consulaat-Generaal van België te Madrid.

U dient zich op woensdag 22 mei 2019 tussen 13.00 en 21.00 uur (lokale tijd) aan te bieden in het Belgisch stembureau te Madrid op volgend adres: 

Paseo de la Castellana 18-6°, 28046 Madrid.

U moet een identiteitsbewijs meebrengen.

U ontvangt ten vroegste op 16 mei uw oproepingsbrief op uw adres in het buitenland zoals dit is opgenomen in het Rijksregister.

Indien u deze oproepingsbrief niet ontvangen zou hebben, kan u zich op woensdag 22 mei 2019 tussen 13.00 en 21.00 uur (lokale tijd) toch naar het stembureau begeven.

------------------------

UITGEBREIDERE INFO OVER ALLE MOGELIJKE SITUATIES WAAR U ZICH IN KAN BEVINDEN

1/ U woont officieel in België

- U kan niet via het consulaat stemmen. U stemt via uw gemeente in België.

- Bent u op de dag van de verkiezingen echter in het buitenland?

Zie de website verkiezingen.fgov.be/kiezers/wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-de-dag-van-de-stemming

 

2/ U woont officieel in Spanje en bent ingeschreven bij het Consulaat-Generaal

De registratie van de Belgische kiezers met woonplaats in het buitenland voor deelname aan de verkiezingen van 26 mei 2019 is afgesloten. Uiterste datum van inschrijving was 31 januari 2019.

2.1/ U heeft zich niet geregistreerd als kiezer voor 1 februari 2019

Helaas, u kunt niet deelnemen aan de verkiezingen van 26 mei 2019. U kunt zich nog steeds registreren als kiezer, maar deze registratie zal pas geldig zijn voor de volgende verkiezingen (normaal gezien in 2024).

2.2/ U heeft ervoor gekozen om persoonlijk in België te stemmen

U dient zich op zondag 26 mei 2019 aan te melden bij uw stembureau in uw Belgische gemeente van aanhechting. U ontvangt ten vroegste op 14 mei uw oproepingsbrief op uw adres in het buitenland zoals dit is opgenomen in het Rijksregister.

Indien u deze oproepingsbrief niet ontvangen zou hebben, kunt u op zondagmorgen 26 mei in het gemeentehuis van uw gemeente van aanhechting een duplicaat van uw oproepingsbrief vragen.

U biedt zich met uw oproepingsbrief en een identiteitsbewijs aan bij het aan u aangewezen stembureau.

 
2.3/ U heeft ervoor gekozen per volmacht in België te stemmen

Uw volmachtdrager zal bij zijn eigen oproepingsbrief een kopie van het volmachtformulier ontvangen. U, als Belgische kiezer in het buitenland, ontvangt zelf geen enkel document.

 
2.4/ U heeft ervoor gekozen om persoonlijk in uw Consulaat-Generaal te stemmen

U dient zich op woensdag 22 mei 2019 tussen 13.00 en 21.00 uur (lokale tijd) aan te bieden in het Belgisch stembureau te Madrid op volgend adres: Paseo de la Castellana 18-6°, 28046 Madrid.

U ontvangt ten vroegste op 16 mei uw oproepingsbrief op uw adres in het buitenland zoals dit is opgenomen in het Rijksregister.

Indien u deze oproepingsbrief niet ontvangen zou hebben, kan u zich op woensdag 22 mei 2019 tussen 13.00 en 21.00 (lokale tijd) toch naar het stembureau begeven. U zal enkel toegelaten worden tot de stemming als uw naam op de kiezerslijst vermeld is. U moet een identiteitsbewijs meebrengen. 

 
2.5/ U heeft ervoor gekozen om per volmacht in uw Consulaat-Generaal te stemmen

De persoon, die u aangeduid heeft als volmachtdrager, zal zich dan op woensdag 22 mei 2019 tussen 13.00 en 21.00 uur (lokale tijd) moeten aanbieden in stembureau te Madrid (adres: Paseo de la Castellana 18-6°, 28046 Madrid) met zijn eigen oproepingsbrief en identiteitsbewijs. Deze persoon zal daar zowel zijn eigen stem uitbrengen als in uw naam kunnen stemmen. Er wordt geen kopie van het volmachtformulier aan de volmachtdrager bezorgd, hij ontvangt dit pas op het stembureau.

 
2.6/ U heeft ervoor gekozen per brief te stemmen

Als u ervoor gekozen heeft per briefwisseling te stemmen, ontvangt u op uw adres of postbusadres (afhankelijk van uw geregistreerde keuze) een kiesomslag die stembiljet(ten), een retouromslag, een identificatieformulier en een informatieve nota bevat.

U moet zo snel mogelijk uw stem uitbrengen en de stembiljetten met de bijgeleverde en geadresseerde retouromslag terugzenden naar het erop vermelde adres in België (en dus niet naar het Consulaat-Generaal!). U draagt zelf de kosten voor deze terugzending.

De retouromslag moet ten laatste op 26 mei 2019 om 14u in België bij de bestemmeling aankomen.

 
2.7/ U heeft zich ingeschreven op de kiezerslijsten. Niettemin zult u zich op datum van de verkiezingen noch in België, noch in het land van uw gewone verblijfplaats bevinden. Wat kunt u doen?

Als u een geldige reden voor onthouding heeft (bijv. verblijf in een ander land dan het land van uw gewone verblijfplaats op datum van de stemming, onmogelijkheid u te verplaatsen om medische redenen, etc.), kunt u net zoals de Belgen die ingeschreven zijn in een Belgische gemeente, zich onthouden van de stemming en de reden hiervoor rechtstreeks aan de vrederechter (niet aan het Consulaat-Generaal) laten kennen, met de nodige bewijsstukken. Zoals voor alle andere verkiezingen, gebeurt dit door voorlegging van een attest dat de aanwezigheid in het buitenland bevestigt (bijv. attest van de werkgever, van de schoolinstelling, hotelvoucher, reservatiebewijs van een reis, attest afgegeven door de lokale autoriteiten, …) of een medisch attest afgegeven door een geneesheer of een ziekenhuis.

De bevoegde vrederechter is deze die bevoegd is voor uw gemeente van aanhechting. Om de coördinaten van de bevoegde vrederechter te bekomen moet u zich wenden tot deze gemeente of de volgende website raadplegen: territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl

 

ALGEMENE INFO

  1. Federale verkiezingen
  2. Europese verkiezingen
  3. Regionale verkiezingen, gemeente-en provincieraadsverkiezingen

1. Federale verkiezingen

Bij het naderen van de Federale Verkiezingen raden we de Belgen, ingeschreven bij een diplomatieke post, aan om de website van de FOD Buitenlandse Zaken (diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/verkiezingen) of die van de Diplomatieke Post regelmatig te raadplegen.

Enkel Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters in Spanje worden toegelaten tot de stemming. Stemmen kan per post, per volmacht of persoonlijk bij de beroepsposten.

Belgen die slechts op doorreis zijn (vakantie, werk, …), kunnen niet stemmen via de diensten van het consulaat-generaal of consulaat en dienen contact op te nemen met de Belgische gemeente om andere mogelijkheden te kennen. Het consulaat-generaal of beroepsconsulaat levert geen attest af van niet-deelneming aan de verkiezingen.

2. Europese verkiezingen

Belgen met hoofdverblijfplaats in een EU-lidstaat en ingeschreven bij de Diplomatieke Post hebben twee mogelijkheden om te stemmen voor de Europese verkiezingen:

  • Ofwel per briefwisseling in België;
  • Ofwel op de lijsten van hun land van verblijf.

3. Regionale Verkiezingen, Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen

Belgen ingeschreven in het buitenland kunnen niet deelnemen aan deze verkiezingen in België.

Wel kunnen Belgen ingeschreven in het buitenland, en dus "empadronados" in hun Spaanse gemeente, deelnemen aan de Spaanse Gemeenteraadsverkiezingen van hun verblijfplaats.

 

Laatste actualisatie informatie: 10/05/'19