Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Madrid Naamsverandering - Madrid

Naamsverandering - Madrid

U kan uw familienaam of voornamen veranderen via een administratieve procedure.

Personen die de Belgische en een andere EU-nationaliteit bezitten kunnen via een administratieve procedure de familienaam verkrijgen die zij dragen volgens het recht van de lidstaat van de Europese Unie waarvan zij eveneens de nationaliteit bezitten.

Hiervoor kan u zich wenden tot de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

 

Laatste actualisatie informatie: 18/03/'21