Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Madrid Kopieën (voor eensluidend verklaarde) - Madrid

Kopieën (voor eensluidend verklaarde) - Madrid

  1. Voor het legaliseren van een afschrift van een Spaans document
  2. Voor het legaliseren van een afschrift van een Belgisch document

 

1. Voor het legaliseren van een afschrift van een Spaans document

U moet contact opnemen met een Spaanse NOTARIS om een voor eensluidend verklaarde kopie te laten maken.

a. Het document in België voorleggen:

U moet de Apostille van Den Haag aanvragen. Daartoe dient u het document aan de Decaan der Notarissen (Decano de Notarios) voor te leggen. De Decaan der Notarissen, bevoegd voor uw woonplaats, kan u terugvinden op volgende website: www.notariado.org.

b. Het document in Spanje voorleggen:

Geen bijkomende procedure is nodig.

c. Het document in een derde land voorleggen:

Gelieve informatie te vragen aan de Ambassade van dit derde land.

 

2. Voor het legaliseren van een afschrift van een Belgisch document

U moet de instelling contacteren die het originele document afgeleverd heeft en daar een voor eensluidend verklaard afschrift aanvragen.

a. Om het afschrift voor te leggen in België:

Geen bijkomende procedure is nodig.

b. Om het afschrift voor te leggen in Spanje:

Het document moet voorzien zijn van de Apostille van Den Haag. Deze kan aangevraagd worden bij de FOD Buitenlandse Zaken: klik hier.

c. Om het afschrift voor te leggen in een derde land:

Consulteer de Ambassade van dat land in België.

  
OPMERKINGEN

De meeste Spaanse en Belgische organismen en instellingen maken voor eensluidend verklaarde kopieën van de documenten die zijzelf hebben afgeleverd.

Ons Consulaat-Generaal is uitsluitend bevoegd voor het afleveren van eensluidend verklaarde kopieën van documenten die door zijn eigen diensten werden opgesteld.

 

Laatste actualisatie informatie: 21/06/'19