Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Wat kan een consulaat voor mij doen? Diensten in Spanje Madrid Inschrijving van een kind geboren in Spanje van een Belgische ouder - Madrid

Inschrijving van een kind geboren in Spanje van een Belgische ouder - Madrid

Voorwaarden

  • Indien de Belgische ouder geboren is in België, heeft het kind in principe automatisch de Belgische nationaliteit. Voor meer informatie, bekijk de rubriek i.v.m. de nationaliteit of contacteer onze diensten.
  • De afstamming ligt enkel en alleen zonder twijfel vast als beide ouders, gehuwd of ongehuwd, samen de aangifte doen van de geboorte van hun kind bij de Spaanse Burgerlijke Stand (Registro Civil).

 
Nodige documenten

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (origineel en minder dan 6 maanden oud): “copia literal del acta de nacimiento”
  • attest van inschrijving in de Spaanse gemeente van de ouders en het kind: “volante de empadronamiento familiar” waarop alle inwonenden vermeld staan
  • het inschrijvingsformulier voor minderjarige of pasgeborene ingevuld op naam van het kind en ondertekend door beide ouders of voogd
  • kopie van het identiteitsbewijs van elke ouder/voogd

 
Hoe kan u uw kind inschrijven?

  • persoonlijk in het consulaat-generaal of per post: Consulado General de Bélgica, Paseo de la Castellana 18-6°, 28046 Madrid
  • per e-mail: de gescande documenten (PDF-formaat) opsturen naar madrid@diplobel.fed.be met uitzondering van de originele geboorteakte die u ons per post moet bezorgen.

Na de inschrijving kunt u voor uw kind een Kids-ID aanvragen, en ook een biometrisch paspoort indien gewenst.