Ambassade en Consulaten van België in Spanje

Inschrijving - Madrid

De inschrijving in het consulaat-generaal is niet verplicht maar wel ten zeerste aangeraden.

Enkel ingeschreven burgers kunnen een identiteitskaart, een paspoort of certificaten ontvangen.

 
Drie basisvoorwaarden

  • Belg zijn
  • uitschrijving uit uw Belgische gemeente aangevraagd hebben of nog ingeschreven zijn in een andere Belgische ambassade of consulaat
  • ingeschreven zijn in een Spaanse gemeente

 
Nodige documenten

Bij gezinnen moet voor ieder gezinslid een inschrijvingsformulier ingevuld worden.

Voor minderjarigen en pasgeborenen gelieve het inschrijvingsformulier voor minderjarige of pasgeborene te gebruiken.

 
Hoe kan u zich inschrijven?

  • persoonlijk in het consulaat-generaal of per post: Consulado General de Bélgica, Paseo de la Castellana 18-6°, 28046 Madrid 
  • per e-mail: de gescande documenten (PDF-formaat) opsturen naar madrid@diplobel.fed.be.