Ambassade en Consulaten van België in Spanje

Identiteitskaart - eID - Madrid

 

 1. Algemeen
 2. Formulier en foto
 3. Afhaling
 4. Kostprijs
 5. Termijn
 6. Nota

1. Algemeen

Een identiteitskaart kan vanaf 12 jaar persoonlijk of per post bij de Ambassade in Madrid aangevraagd worden. Elke Belg die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de Ambassade of een Consulaat kan een Belgische identiteitskaart bezitten.

De elektronische identiteitskaart heeft een geldigheidsduur van 10 jaar en behoudt zijn geldigheid na een verhuis naar de jurisdictie van een andere Ambassade, een ander consulaat of bij terugkeer naar België. Bovendien blijft de elektronische identiteitskaart van de Belgen die sinds augustus 2008 naar het buitenland verhuisd zijn geldig indien ze hun gemeente van hun verhuis op de hoogte hebben gebracht.

De ereconsulaten (Bilbao, Rota, La Coruña en Sevilla) zijn voor deze materie niet bevoegd.

2. Formulier en foto

2.1. Formulier

 • Formulier downloaden.
 • Dit formulier kan op de PC of in hoofdletters en met zwarte pen ingevuld te worden.
 • Gelieve enkel met zwarte pen, binnen het voorbestemd vakje, te tekenen zonder overschrijding.
 • Mensen die niet in staat zijn te tekenen, laten deze ruimte blanco.

2.2. Foto

 • Volgende voorschriften moeten absoluut in acht genomen worden:
 • Recente pasfoto, niet ouder dan 6 maanden.
 • FORMAAT: OPGELET! Let op de afmetingen aangeduid op het aanvraagformulier en op deze webpagina .
 • Identiteitsfoto: geen vakantiekiekjes of versneden groepsfoto’s, of webcamfoto’s.
 • Alleen kleurenfoto's worden aanvaard.
 • Achtergrond dient helder en effen te zijn: geen “artistieke” ingrepen, geen schaduw op de achtergrond.
 • Voorhoofd, ogen, kin en neus moeten volledig onbedekt zijn (uitzondering: hoofddeksel is slechts toegelaten om godsdienstige of met medisch attest bewijsbare medische redenen).
 • Gelaat in vooraanzicht, niet zijdelings, en met opgeheven hoofd, neutrale blik, mond gesloten.
 • Steek de foto’s afzonderlijk bij de aanvraag (niet vastplakken).

3. Afhaling

3.1. In persoon

Bij het afhalen van de eID op de Ambassade is het mogelijk verschillende functies te activeren (PIN- & PUK-certificaten) die op de elektronische chip aanwezig zijn en u de mogelijkheid bieden u op internet op een internationale erkende en beveiligde manier te identificeren. (http://www.eid.belgium.be/nl).

Zodra de Ambassade de eID en de certificaten ontvangt, zal u per e-mail ingelicht worden. U kunt dan persoonlijk naar de Ambassade komen om de certificaten te activeren en uw eID in ontvangst te nemen.

3.2. Per aangetekend schrijven

Indien u uw identiteitskaart per post wenst te ontvangen, is de activatie van de certificaten niet mogelijk.

U kunt echter de certificaten altijd later activeren, in eender welke Belgische gemeente of een van de volgende ambassades en consulaten: Alicante, Barcelona, Berlijn, Bern, Den Haag, Genève, Keulen, Londen, Luxemburg, Madrid, Parijs, en Tenerife. U moet hiervoor wel zelf langskomen en de PUK-code van uw eID die u ongeveer tegelijk met de eID wordt bezorgd, meebrengen.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie, …, zie www.eid.belgium.be.

Indien uw eID niet geactiveerd werd, kunt u moeilijkheden ondervinden om bepaalde banktransacties uit te voeren, om geneeskundige zorgen of medicijnen in België te verkrijgen.

4. Kostprijs

Persoonlijk afhalen van de eID: 20 euro

Verzending van de eID per aangetekend schrijven: 29 euro

5. Betalingswijzen

 • Voorafgaandelijke betaling per bankoverschrijving. In dat geval dient de aanvrager overschrijvingsbewijs samen met de formulieren aan te bieden.

Rekening Ambassade: 0049 0151 54 2210962527

Bank: Santander

Code IBAN: ES09 0049 0151 5422 10962527

Code SWIFT: BSCHESMM

 • In de mededeling gelieve aan te geven: « identiteitskaart » + naam en voornaam aanvrager.
 • Betaling ter plaatse met Bancontact en visakaart (Visa, Mastercard, Maestro, ...).
 • Nota: voor veiligheidsredenen worden geen contante betalingen aanvaard.

6. Termijn

De productie van een eID neemt gemiddeld 6 weken in beslag.

7. Nota

 • De oude identiteitskaart moet ingediend worden na ontvangst van de nieuwe.
 • Opgelet: eID's blijven te uwer beschikking voor maximum 3 maanden, daarna worden ze vernietigd.