Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Madrid Huwelijk in Spanje - Madrid

Huwelijk in Spanje - Madrid

  1. Algemeen
  2. Attest van "geen huwelijksbeletsel" (AGHB)
  3. Huwelijksaankondiging
  4. Na het huwelijk

 

1. Algemeen

Eens beslist waar het huwelijk zal plaatsvinden, neemt u contact op met het bevoegde Registro Civil om de lijst te aan te vragen van de nodige documenten die moeten worden voorgelegd.

  
2. Attest van "geen huwelijksbeletsel" (AGHB)

Het Spaanse Registro Civil kan een attest van "geen huwelijksbeletsel" vragen.

De Belg dient de aanvraag in bij de bevoegde consulaire post in Spanje van de plaats waar het huwelijk voltrokken zal worden.

Procedure

U dient een schriftelijke aanvraag tot afgifte van een attest in via het uniforme formulier in de Belgische landstaal (Nederlands, Frans of Duits) waarin u het AGHB wenst te krijgen. De aanvraag moet duidelijk ingevuld en ondertekend zijn en kan persoonlijk overhandigd worden of verstuurd worden via de postdiensten, de fax of als bijlage aan een mail.

De Belg die in het buitenland woont, moet een woonplaats in België kiezen in dit formulier: bij familie, vrienden, kennissen, advocaat, notaris… De keuze veronderstelt geen verblijf. Ze is speciaal en beperkt tot de rechtshandelingen waarvoor ze gekozen moet worden. Op dat adres, en op geen ander, komen alle briefwisseling en betekeningen toe. Ze is tijdelijk en verdwijnt na afhandeling van de procedure.

Voor te leggen documenten

  • Volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier;
  • Fotokopie van uw paspoort of identiteitskaart;
  • Fotokopie van het identiteitsdocument van de partner;
  • Bewijs van betaling van de consulaire rechten: 20€ + 10€ meertalig formulier (klik hier voor de betalingswijzen).

Uw Consulaat-Generaal of Consulaat kan u eventueel vragen om samen met uw partner te komen voor een onderhoud en kan ook het advies vragen van de Procureur des Konings.

De afgifte van het attest gebeurt door overhandiging aan de aanvrager zelf of door opzending aangetekend met ontvangstbewijs.

Een meertalig formulier wordt samen met het attest afgeleverd voor de lokale autoriteiten.

 

3. Huwelijksaankondiging

Het is ook mogelijk dat sommige Spaanse Registros Civiles u een attest vragen verklarende dat de huwelijksaankondiging in België niet voorzien is door de wet. Dit attest kan u ook bekomen via het consulaat-generaal of consulaat.

 

4. Na het huwelijk

Nadat het huwelijk voltrokken is, moet u een kopie van de huwelijksakte overmaken aan het Consulaat-Generaal of het Consulaat waar u bent ingeschreven.

Indien u in een Belgische gemeente ingeschreven bent, moet u een integrale kopie van de huwelijksakte bij de gemeente afgeven, voorzien van de Apostille samen met een beëdigde vertaling (bij voorkeur door een beëdigd vertaler in België, om de legalisatie van de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler te vermijden, wat trouwens ook de kosten drukt).

Vraag om inlichtingen bij de gemeente om te weten:

Of een meertalige akte volstaat;
Op welke wijze de overschrijving van uw huwelijksakte moet gebeuren.

Neem contact op met uw Consulaat-Generaal of Consulaat voor meer inlichtingen.

 

Laatste actualisatie informatie: 19/11/'20