Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Madrid Bijstand aan Belgen in buitenlandse gevangenissen - Madrid

Bijstand aan Belgen in buitenlandse gevangenissen - Madrid

Het Consulaat-Generaal en de Consulaten bieden, in de mate van het mogelijke, bijstand aan Belgen in gevangenschap (voornamelijk op humanitair vlak).

Het Consulaat-Generaal en de Consulaten maken deel uit van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en zijn niet bevoegd voor de aanvragen tot overbrenging van gedetineerden (Europees Kaderbesluit 2008/909, bij wet van 15 mei 2012). Enkel de Federale Overheidsdienst Justitie is bevoegd voor deze materie.

Hierbij vindt u de gegevens van de contactpersonen van FOD Justitie, die u kunt contacteren voor alle aanvragen met betrekking tot overplaatsingen.

FOD Justitie 
Centrale Autoriteit Internationale Samenwerking in Strafzaken 
Waterloolaan 115 
1000 Brussel 
Tel.: 0032 (0)2210 56 89

Meer informatie in verband met bijstand aan gevangenen, vindt u in de brochure "Bijstand aan Belgen in Buitenlandse Gevangenissen", die u hier kan downloaden.

 

Laatste actualisatie informatie: 10/06/'19