Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Madrid Bewijs van goed gedrag en zeden (Strafregister) - Madrid

Bewijs van goed gedrag en zeden (Strafregister) - Madrid

 
HERINNERING
Elk document afgegeven door één land om in een ander land voorgelegd te worden, moet gelegaliseerd worden.

Echter, voor sommige officiële documenten van EU-landen zoals België of Spanje is geen legalisering via Apostille meer vereist als ze gebruikt moeten worden in een ander EU-land. Sinds februari 2019 zijn er heel wat nieuwe openbare documenten die hiervan zijn vrijgesteld. De lijst van die nieuw vrijgestelde documenten vindt u op beta.e-justice.europa.eu > Uw rechten > Openbare documenten > Door de EU-landen meegedeelde informatie (overeenkomstig artikel 24 van de verordening). Let ook op de mogelijkheid om een meertalig modelformulier aan te vragen. In dat geval is ook een beëdigde vertaling van het document niet meer nodig.

Indien uw getuigschrift van goed zedelijk gedrag niet is opgenomen in de lijst van vrijgestelde documenten, zal u het document toch moeten laten legaliseren via Apostille. Zie hiervoor Legalisatie (Apostille van Den Haag).

Indien u geen meertalig modelformulier aanvraagt of kan aanvragen, moet u het document nog laten vertalen door een beëdigd vertaler. Zie Beëdigde vertaling

 

1. Waar kunt u een getuigschrift van goed zedelijk gedrag opvragen in België?

 U vindt alle informatie op de website van de FOD Justitie.

  
2. Waar kunt u een getuigschrift van goed zedelijk gedrag opvragen in Spanje?

Indien u een uittreksel uit het Strafregister wenst aan te vragen voor de periode tijdens dewelke u in Spanje verbleef, dient u zich rechtstreeks te richten tot het Ministerie van Justitie in Spanje:

Ministerio de Justicia 
Plaza de Jacinto Benavente 3 
28012 Madrid

Voor meer informatie, klik hier.

 

 

Laatste actualisatie informatie: 22/11/'21