Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Madrid Beëdigde vertaling - Madrid

Beëdigde vertaling - Madrid

Het kan voorvallen dat u een document moet laten vertalen door een beëdigde vertaler omwille van de taalverschillen tussen België en Spanje. Het is aan te raden daarvoor een beëdigd vertaler te kiezen van het land waar u het document gaat gebruiken. Moet u daarna nog iets doen met de vertaling? Er zijn vier mogelijke situaties:

Voor een Belgisch document dat in Spanje gebruikt zal worden:

- De vertaler is in Spanje beëdigd: De vertaling is automatisch geldig in Spanje;

- De vertaler is in België beëdigd: De vertaling moet eerst gelegaliseerd worden door de rechtbank van eerste aanleg waar de vertaler werd beëdigd en vervolgens door de FOD Justitie; daarna moet ze geapostilleerd worden bij de dienst Legalisaties van de FOD Buitenlandse Zaken.

Voor een Spaans document dat in België gebruikt zal worden:

- De vertaler is in Spanje beëdigd: De handtekening van de vertaler dient eerst te worden gelegaliseerd door een Spaanse notaris (waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd). Aansluitend zal de vertaling voorzien worden van een apostille door het Colegio de Notarios;

- De vertaler is in België beëdigd: De vertaling moet gelegaliseerd worden door de rechtbank van eerste aanleg waar de vertaler werd beëdigd.

Een lijst van in Spanje beëdigd vertalers vindt u op deze pagina en in België beëdigd vertalers vindt u bij de rechtbanken van eerste aanleg.

 

Raadpleeg desgewenst ook de pagina Legalisatie (Apostille van Den Haag) - Madrid.

 

Laatste actualisatie informatie: 21/03/'22