Ambassade en Consulaten van België in Spanje

Verkiezingen - Barcelona

  1. Federale verkiezingen 
  2. Europese verkiezingen 
  3. Regionale, gemeente- en provincieraadsverkiezingen
Verkiezingen

1. Federale verkiezingen

Alle Belgen ouder dan 18 jaar die in het consulaat ingeschreven zijn, kunnen deelnemen aan de federale verkiezingen in België.

De eerstvolgende federale verkiezingen in België zijn voorzien op zondag 26 mei 2019. Het kiesbureau te Barcelona zal enkel open zijn op woensdag 22 mei van 13 tot 21u.

Belgen, in het consulaat ingeschreven, dienden zich vóór 31/1/2019 in te schijven als kiezer. Het is nu niet meer mogelijk om de stemwijze of de gemeente van aanhechting te wijzigen.

U vindt uitgebreide informatie over de verkiezingen voor Belgen in het buitenland op volgende pagina: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/verkiezingen/verkiezingen_2019

Belgen die ingeschreven zijn in een Belgische gemeente, of die op het moment van de verkiezingen op doorreis zijn, kunnen niet stemmen via de consulaire diensten. Het consulaat levert geen attest van verblijf in het buitenland af om een afwezigheid tijdens de verkiezingen in België te rechtvaardigen. Raadpleeg de volgende site voor meer info: https://verkiezingen.fgov.be/kiezers/wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-de-dag-van-de-stemming

 

2. Europese verkiezingen

De Europese verkiezingen gaan door in mei 2019.  

Belgen die uit de bevolkingsregisters in België geschrapt zijn, ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters en hun woonplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie kunnen op twee manieren deelnemen aan de Europese verkiezingen:

1/ Ofwel stemmen zij op een lijst in de EU-Lidstaat van verblijf;
Informatie is te verkrijgen bij de bevoegde lokale autoriteiten.

2/ Ofwel brengen zij hun stem uit voor kandidaten op Belgische lijsten.
Ze dienen een aanvraag tot deelname aan de verkiezingen in bij hun bevoegde consulaire beroepspost. De deadline hiervoor was 31/01/2019.

Belgen die ingeschreven zijn in een Belgische gemeente, stemmen via hun gemeente voor de Europese verkiezingen.

 

3. Regionale, gemeente- en provincieraadsverkiezingen

Belgen ingeschreven in het buitenland kunnen niet deelnemen aan deze verkiezingen in België.

Wel kunnen Belgen ingeschreven in het buitenland, en dus empadronados in hun Spaanse gemeente, deelnemen aan de Spaanse gemeenteraadsverkiezingen van hun verblijfplaats.

Voor meer informatie over de verkiezingen van 2019: zie https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/verkiezingen/verkiezingen_2019