Ambassade en Consulaten van België in Spanje

Notariaat en erfenis - Barcelona

1. Notariaat

Het Consulaat van België in Barcelona heeft sinds 15/06/2014 geen notariële bevoegdheid meer. Raadpleeg de website notaris.be voor het bekomen van de volledige lijst van de notarissen in België.

2. Erfenis

Om onaangename verrassingen te vermijden, raadpleegt u best zowel uw notaris in België als uw notaris in Spanje/Catalonië, om u van de verschillen in het erfenisrecht tussen beide landen te vergewissen.

Procedure voor de opzoeking van een testament in Spanje

Het Centrale register van Testamenten (Registro de Ultimas voluntades) biedt uitsluitsel over het wel of niet bestaan van een testament opgemaakt bij de notaris. Het Certificado de Ultimas voluntades kan er opgevraagd worden op basis van het letterlijke afschrift van de overlijdensakte, de ingevulde aanvraag, en het bewijs van betaling van de overeenkomstige taks. Voor meer informatie, raadpleeg hier.

Procedure voor de opzoeking van een testament in België

Meer info hier over de opzoeking in België.