Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Barcelona Legalisatie (Apostille van Den Haag) & Beëdigde Vertaling - Barcelona

Legalisatie (Apostille van Den Haag) & Beëdigde Vertaling - Barcelona

Apostille van Den HaagApostille van Den Haag

Het verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 (het Apostilleverdrag)

Documenten afkomstig uit een aantal landen moeten in het land van herkomst, door de bevoegde autoriteiten voorzien worden van een Apostille. Indien aan deze formaliteit voldaan is, behoeven ze geen verdere legalisatie meer, noch door onze diplomatieke of consulaire post, noch door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel.

Adressen waar men de apostille kan verkrijgen in Catalonië en op de Balearen

Het verdrag is onder meer van toepassing op de volgende Spaanse documenten:

1. Apostille op akten van de Burgerlijke Stand

Voor het gebruik van een Spaanse akte van de Burgerlijke Stand (bijv. het letterlijk afschrift van een geboorteakte, een huwelijksakte,...) bij Belgische overheden dient deze geapostilleerd te worden.

In Catalonië:

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
Secretaria del Gobierno 
Carrer Buenaventura Muñoz, 1 
08018 BARCELONA 
Tel.: 93.486.62.45

Op de Balearen:

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares 
Secretaria del Gobierno 
Plaça del Mercat, 12 
07001 PALMA DE MALLORCA 
Tel.: 971.72.33.69

2. Apostille op een notariële akte

In Catalonië:
COLEGIO DE NOTARIOS 
carrer Notariado, 4 
08001  BARCELONA 
Tel. 93.317.48.00

Op de Balearen:
COLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
Via Roma, 4 
07012  PALMA DE MALLORCA 
Tel.: 971.71.22.44

3.  Apostille op de vertaling gemaakt door een beëdigd vertaler

Voor het gebruik van een beëdigde vertaling bij de Belgische overheden (bijv. de beëdigde vertaling van een Spaanse akte van de Burgerlijke Stand) dient de handtekening van de vertaler eerst gelegaliseerd te worden door de notaris bij wie de vertaler zijn handtekening heeft neergelegd.

Daarna wordt de vertaling geapostilleerd door het College van de Notarissen.

4. De apostille op Belgische documenten is afgeleverd door FOD Buitenlandse Zaken in Brussel.

Gelieve deze link te raadplegen voor meer info.

Beëdigde Vertaling

Het kan voorvallen dat u een document moet laten vertalen door een beëdigde vertaler omwille van de taalverschillen tussen België en Spanje. Het is aan te raden daarvoor een beëdigd vertaler te kiezen van het land waar u het document gaat gebruiken. Moet u daarna nog iets doen met de vertaling? Er zijn vier mogelijke situaties:

Voor een Belgisch document dat in Spanje gebruikt zal worden:

  • De vertaler is in Spanje beëdigd: De vertaling is automatisch geldig in Spanje;
  • De vertaler is in België beëdigd: De vertaling moet eerst gelegaliseerd worden door de rechtbank van eerste aanleg waar de vertaler werd beëdigd en vervolgens door de FOD Justitie; daarna moet ze geapostilleerd worden bij de dienst Legalisaties van de FOD Buitenlandse Zaken.

Voor een Spaans document dat in België gebruikt zal worden:

  • De vertaler is in Spanje beëdigd: De handtekening van de vertaler dient eerst te worden gelegaliseerd door een Spaanse notaris (waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd). Aansluitend zal de vertaling voorzien worden van een apostille door het Colegio de Notarios;
  • De vertaler is in België beëdigd: De vertaling moet gelegaliseerd worden door de rechtbank van eerste aanleg waar de vertaler werd beëdigd.

In Spanje beëdigd vertalers vindt u in dit document en een lijst van in België beëdigd vertalers kan u verkrijgen in de lokale Rechtbank van Eerste Aanleg.