Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Barcelona Wagen (Inschrijving) - Barcelona

Wagen (Inschrijving) - Barcelona

VoertuigIndien u als Belg in Spanje verblijft bent u verplicht om uw Belgische nummerplaten in te ruilen voor Spaanse nummerplaten binnen een termijn van 60 dagen.

Voor de aanvraag van een nummerplaat dient u zich te richten tot de Jefatura Provincial de Tráfico afhankelijk van uw woonplaats.

Voor te leggen documenten (originelen en fotokopies)

 • aanvraagformulier (beschikbaar op de website van de Dirección General de Tráfico of bij de Jefatura de Tráfico)
 • bewijs van betaling van de taks
 • geldig paspoort of identiteitskaart
 • uw NIE
 • certificado de empadronamiento (bewijs van residentie)
 • gelijkvormigheidsattest (Certificado de características) of bewijs van technische inspectie (Tarjeta de Inspección Técnica) met de blauwe en roze kopie. De adressen van de verschillende technische inspecties (ITV) vindt u op de webpagina www.dgt.es/es/seguridad-vial/centros-colaboradores/itvs/.
 • de aankoopfactuur (het BTW-nummer van de verkoper moet hierop vermeld staan) of het contract van verkoop tussen particulieren, vergezeld van een vertaling naar het Spaans of het Catalaans.
 • bewijs van betaling of vrijstelling van de voertuigbelastingen 

Opmerkingen

Voor de vrijstelling van de betaling van invoerrechten, is het mogelijk dat u een “certificado de baja consular” moet voorleggen om te bewijzen dat u in België of in het buitenland heeft gewoond. Het Consulaat kan u dit attest aanleveren (20€).

Het gelijkvormigheidsattest (Certificado de características) of bewijs van technische inspectie (Tarjeta de Inspección Técnica) kunt u pas krijgen na eigenlijke inspectie van het voertuig. Indien u reeds met het voertuig wil rijden, terwijl de Tarjeta de Inspección Técnica in aanvraag is, moet u een tijdelijke toelating (permiso temporal de circulación) aanvragen bij de Jefatura Provincial de Tráfico. U krijgt dan een groene plaat. Deze tijdelijke plaat zijn 60 dagen geldig, in afwachting van de definitieve inschrijving.

Hiervoor dient u naast de vorige documenten ook het volgende voor te leggen:

 • het aanvraagformulier dat u krijgt van de Jefatura Provincial de Tráfico;
 • origineel (+ kopie) van het document waarop de technische gegevens van het voertuig vermeld staan;
 • bewijs van betaling van de taks

Voor bijkomende inlichtingen kunt u de website dgt.es raadplegen of telefoneren naar het nummer 900 123 505.

Spaanse verkeersreglement

Volgens de Spaanse verkeersreglementering bent u verplicht volgende voorwerpen in het voertuig hebben:

 • Een paar lampen en het vereiste gereedschap om deze te wisselen;
 • 2 gevarendriehoeken, gehomologeerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, (met een rond symbool E9 en de code 27R03).
 • Fluorescerende vest voor eventuele noodgevallen;
 • Vervangwiel en het vereiste gereedschap om dit wiel erop te zetten.
 • Bewijs van betaling van uw autoverzekering.

Voor bijkomende informatie over het rijden onder invloed (alcohol), surf naar de link: www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/alcohol.pdf

Voor alle details over het nieuwe Spaanse rijbewijs met punten, raadpleeg de site: https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-por-puntos