Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Wat kan een consulaat voor mij doen? Diensten in Spanje Barcelona Inschrijving van een pasgeborene - Barcelona

Inschrijving van een pasgeborene - Barcelona

Aangifte van de geboorte bij de Spaanse burgerlijke stand

Indien de ouders niet gehuwd zijn, moet de aangifte van de geboorte door beide ouders ondertekend worden bij de Spaanse burgerlijke stand. Inderdaad, de instemming van beide ouders is noodzakelijk voor het Belgisch recht om de afstamming en de keuze van de familienamen vast te stellen. De aanwezigheid van BEIDE OUDERS is dus noodzakelijk tijdens de aangifte.

Opmerking: Voor de keuze van de familienaam van het kind is het tevens noodzakelijk dat beide ouders de aangifte doen, zelfs wanneer , zij gehuwd zijn.

Nationaliteit van het kind

  • Indien de Belgische ouder in België geboren is, bezit het kind de Belgische nationaliteit vanaf de geboorte.
  • Indien de Belgische ouder in het buitenland is geboren, bezit het kind de Belgische nationaliteit niet vanaf de geboorte. Gelieve onmiddellijk contact te nemen met het consulaat.

Inschrijving in het Consulaat

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (Registro Civil)
  • een volante de empadronamiento familiar (bewijs van inschrijving in de Spaanse gemeente dat alle familieleden vermeldt)
  • het inschrijvingsformulier ingevuld op naam van het kind en ondertekend door beide ouders
  • een kopie van het identiteitsbewijs van beide ouders (identiteitskaart of paspoort)
  • indien u recent gehuwd of gescheiden bent, gelieve ons een afschrift te bezorgen van de huwelijks- of scheidingsakte     

* Deze documenten mogen per e-mail of per post verstuurd worden.

Vanaf de geboorte kan voor het kind een identiteitskaart (Kids ID) en/of paspoort aangevraagd worden.