Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Wat kan een consulaat voor mij doen? Diensten in Spanje Barcelona Inschrijving in het consulaat - Barcelona

Inschrijving in het consulaat - Barcelona

Basisvoorwaarden

Uitgeschreven zijn uit uw Belgische gemeente. 
Indien u nog altijd ingeschreven bent in België, gelieve dit model van aanvraag tot uitschrijving te gebruiken.

 

 

 

 

 

Hoe inschrijven?

  • Per e-mail (PDF-formaat) naar barcelona@diplobel.fed.be;
  • Per brief gericht aan: Consulado de Bélgica, Gran Via de les Corts Catalanes 680 At. 2, 08010 Barcelona.

Inschrijvingsdossier (1 per persoon)

Meerderjarigen +18 jaar
*
certificado de empadronamiento:  attest van inschrijving in de Spaanse of Andorrese gemeente
* invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier

Minderjarigen -18 jaar
*
geboorteakte (certificado literal de nacimiento) indien het kind nooit eerder in België of in het buitenland ingeschreven werd
* certificado de empadronamiento:  attest van inschrijving in de Spaanse of Andorrese gemeente
* vereenvoudigd formulier, verplichte handtekening van beide ouders of voogd
* kopie van het identiteitsbewijs van elke ouder/voogd toevoegen

U ontvangt een email ter bevestiging van uw inschrijving.

Uw identiteitskaart blijft geldig tot zijn vervaldatum, behalve indien u afgevoerd werd van ambtswege uit uw Belgische gemeente. In dat geval is uw identiteitskaart niet meer geldig.