Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Barcelona Biometrisch paspoort - Barcelona

Biometrisch paspoort - Barcelona

Biometrisch paspoort - Barcelona

Het Belgisch biometrisch paspoort bevat gegevens die elektronisch kunnen gelezen worden. Volgens Europese wetgeving is ELKE aanvrager verplicht om zijn biometrische gegevens te laten registreren.

Bemerkingen:

 • Personen die woonachtig zijn in België (= ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters) kunnen geen biometrisch paspoort aanvragen in het consulaat. Zij moeten zich wenden tot hun gemeente.
 • Enkel personen ingeschreven in een diplomatieke of consulaire post kunnen een biometrisch paspoort aanvragen bij een consulaat.
 • De foto en de digitale handtekening worden verplicht in het consulaat genomen of tijdens een Mobiele Consulaire Missie in uw regio, met als enige uitzondering kinderen onder 6 jaar.
 • Voor alle minderjarigen (van 0 tot 18 jaar) moet het formulier ouderlijke toestemming bezorgd worden ondertekend door BEIDE ouders (tenzij er een juridische beslissing bestaat die één ouder exclusief machtigt om zijn toestemming te geven).
 • Voor kinderen jonger dan 6 jaar volstaat een recente pasfoto met witte achtergrond + formulier "ouderlijke toestemming(This hyperlink opens a new window)" ondertekend door BEIDE ouders + bewijs van betaling van 35€ (+ 4,5€ voor de verzendingskosten indien nodig) (Klik hier(This hyperlink opens a new window)). Het kind is vrijgesteld van handtekening.

e-appointment-NL om uw afspraak voor de aanvraag in het consulaat te registreren

MCM? – Regelmatig wordt er een Mobiele Consulaire Missie georganiseerd op de Balearen. Momenteel vinden omwille van corona dergelijke missies echter niet plaats. Voor meer info stuur een mail naar barcelona@diplobel.fed.be.

Andere documenten die u moet voorleggen tijdens uw bezoek aan het consulaat of een MCM

 • Uw huidig paspoort indien u er een heeft.

AANDACHT ! Gelieve deze mededeling te lezen alvorens een afspraak te maken.

 • Indien U een oud paspoort bezit, is het absoluut noodzakelijk dat U dit document voorlegt tijdens uw afspraak om het te annuleren of te vernietigen.
 • Indien U het paspoort als aandenken wenst te behouden, moet U het eveneens voorleggen zodat wij het kunnen annuleren: de rechterbovenhoek van de pagina’s wordt afgeknipt, met inbegrip van de kaft, en de veiligheidspagina wordt verwijderd. Uw paspoort zal U na deze handeling terugbezorgd worden.
 • Indien U uw oude paspoort niet meer terugvindt of U vergeet het voor te leggen, zal het document als gestolen/verloren gesignaleerd worden en moet U een verklaring van diefstal of verlies ondertekenen.

Deze maatregel geeft gevolg aan strengere veiligheidsmaatregelen om onze reis- en identiteitsdocumenten beter te beschermen en om de strijd aan te binden tegen documentenfraude in het kader van terrorisme. Wij willen vermijden dat de oude paspoorten in slechte handen terechtkomen.

 • Voor een pasgeborene, raadpleeg eerst de rubriek Inschrijving in het consulaat.
 • Indien uw adres of burgerlijke staat recent gewijzigd is, levert u een certificado de empadronamiento aan of een letterlijk afschrift van de huwelijksakte of bewijs van echtscheiding.

Tarief

De betaling gebeurt enkel via bankkaart.

Paspoort van 32 pagina’s  75 € voor volwassenen
                                       35 € voor minderjarigen (onder 18 jaar)

Paspoort van 64 pagina’s  240 €

4,50 € voor de verzending per aangetekende brief.  

Leveringstermijn

 • Een paspoort wordt normaal op een termijn van 8 dagen afgeleverd. U ontvangt automatisch een mail wanneer het paspoort in het consulaat toekomt.
 • Indien u gevraagd heeft om het paspoort met de post te versturen, moet u rekening houden met soms lange leveringstermijnen door de Post.

Uw biometrische gegevens laten registreren nog vóór u een nieuw paspoort nodig heeft ?  Dat kan!

Hoe werkt het ?

 • Maak een afspraak via e-appointment-NL of tijdens een MCM.
 • U heeft vervolgens 1 jaar om uw betalingsbewijs te bezorgen en om een mail te sturen naar het consulaat zodat het paspoort binnen de 8 dagen kan afgeleverd worden. Voor de betalingswijzen klik hier