Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Barcelona Biometrisch paspoort - Barcelona

Biometrisch paspoort - Barcelona

 1. Algemeen
 2. Aanvraagprocedure en afspraak
 3. Kostprijs en betalingswijze
 4. Leveringstermijn
 5. Nota

1. Algemeen 

Uw Belgische identiteitskaart ("pas") volstaat om in 52 landen te reizen waaronder alle lidstaten van de Europese Unie.

In andere gevallen heeft u een biometrisch paspoort nodig.   Het bevat gegevens die elektronisch kunnen gelezen worden.

Enkel Belgen die ingeschreven zijn in een diplomatieke of consulaire post kunnen dit reisdocument aanvragen in een consulaat.  Belgen die woonachtig zijn in België kunnen GEEN biometrisch paspoort aanvragen in het consulaat.   Zij moeten zich wenden tot hun Belgische gemeente. 

 

2. Aanvraagprocedure en afspraak 

 • Voor de afname van de biometrische gegevens (foto, vingerafdrukken en handtekening) dient de aanvrager zich met een identiteitsbewijs in het consulaat in persoon aan te bieden (of eventueel in een andere consulaire beroepspost). U kan hier een afspraak maken in het consulaat te Barcelona.  
 • De aanvrager moet zijn oud paspoort inleveren.
 • Aangifte verlies of diefstal: dit formulier moet ook ingevuld worden als u niet meer in het bezit bent van uw paspoort.
 • Indien uw adres of burgerlijke staat recent gewijzigd is, breng dan het nodige bewijsstuk mee zoals: een recente volante de empadronamiento; een letterlijk afschrift van de huwelijksakte;  de huwelijksakte met in de kantlijn een nota betreffende de echtscheiding.
 • Voor alle MINDERJARIGEN (van 0 tot 18 jaar) moet het formulier ouderlijke toestemming bezorgd worden ondertekend door BEIDE ouders (tenzij er een juridische beslissing bestaat die één ouder exclusief machtigt om zijn toestemming te geven).
 • Kinderen jonger dan 6 jaar zijn niet verplicht zich in persoon te melden. Hun aanvraagformulier, ondertekend door beide ouders en vergezeld van één foto + bewijs van betaling van 35€ (+5€ voor de verzendingskosten indien nodig) (klik hier)  kan derhalve per post worden overgemaakt aan : Consulado de Bélgica, Gran Via Corts Catalanes 680 Atico 2, 08010 Barcelona. 

 

3. Kostprijs en betalingswijze 

 • Persoonlijk afhalen van het paspoort: 
  Volwassenen: 75€ 
  Minderjarigen: 35€ 
  Paspoort 64 Blz.: 240€ 
 • Verzending van het paspoort per aangetekend schrijven: 5€ toevoegen.

Betalen gebeurt ter plaatse met een bankkaart.
 

 

4. Leveringstermijn 

Het biometrisch paspoort wordt normaal gezien binnen de termijn van 8 dagen geleverd aan het consulaat. Indien u het zelf komt ophalen ontvangt u automatisch een uitnodiging om afspraak te maken.
 

 

5. Nota 

Indien u zich niet kan verplaatsen naar Barcelona bestaan nog andere aanvraagmogelijkhedenklik hier.  

Uw biometrische gegevens laten registreren vooraleer u een nieuw paspoort nodig heeft? Dat kan ! Uw gegevens worden gedurende maximum 12 maanden bijgehouden. Lees punt 3.2 op deze link.

Meer informatie over het biometrisch paspoort vindt u op volgende link:

paspoort.belgium.be