Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Wat kan een consulaat voor mij doen? Diensten in Spanje Barcelona Bijstand aan Belgen in buitenlandse gevangenissen - Barcelona

Bijstand aan Belgen in buitenlandse gevangenissen - Barcelona

Consulaten bieden, in de mate van het mogelijke, bijstand aan Belgen in gevangenschap (voornamelijk op humanitair vlak).

Consulaten maken deel uit van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en zijn niet bevoegd voor de aanvragen tot overbrenging van gedetineerden (Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen van 21 maart 1983, afgesloten in Straatsburg). Enkel de Federale Overheidsdienst Justitie is bevoegd voor deze materie.

Hierbij vindt u de gegevens van de contactpersonen van FOD Justitie, die u kunt contacteren voor alle aanvragen met betrekking tot overbrenging.

FOD Justitie 
Centrale Autoriteit Internationale Samenwerking in Strafzaken
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Meer informatie in verband met bijstand aan gevangenen, vindt u in de brochure ‘Bijstand aan Belgen in Buitenlandse Gevangenissen’, die u hier kunt downloaden.